1
00:00:01,167 --> 00:00:03,878
<i>Volám sa Harry Tasker, som manžel,</i>
<i>otec a predajca.</i>

2
00:00:04,004 --> 00:00:05,088
{\an8}OPÝTAJTE SA MA!

3
00:00:05,296 --> 00:00:07,632
<i>Moja manželka 17 rokov nevedela,</i>

4
00:00:07,757 --> 00:00:09,926
<i>že som aj niečím iným.</i>

5
00:00:10,921 --> 00:00:13,340
<i>Najlepší špión Omegy.</i>

6
00:00:13,933 --> 00:00:17,061
<i>Ja som Helen Taskerová, manželka,</i>
<i>mama a učiteľka.</i>

7
00:00:17,368 --> 00:00:18,351
SIGNÁL AKTIVOVANÝ

8
00:00:18,435 --> 00:00:20,603
<i>Pri nemilej udalosti som zistila,</i>
<i>že všetko je lož…</i>

9
00:00:21,689 --> 00:00:23,816
<i>Teraz som špiónka aj ja.</i>

10
00:00:25,168 --> 00:00:27,837
<i>Zlatko, všetko, čo vieš, je pravda.</i>
<i>Sú to…</i>

11
00:00:28,105 --> 00:00:29,648
<i>- Čo?</i>
<i>- Pravdivé lži.</i>

12
00:00:36,161 --> 00:00:37,245
OPERÁCIA PRECHÁDZKA

13
00:00:37,328 --> 00:00:39,414
CIEĽ: CHYTIŤ OBJEKT

14
00:00:43,001 --> 00:00:45,086
Ľudia, blíži sa ku vám náš objekt.

15
00:00:45,754 --> 00:00:47,839
{\an8}Maria, Luther, práve ho vidíte.

16
00:00:47,922 --> 00:00:49,007
{\an8}SLEDOVANIE

17
00:00:49,090 --> 00:00:50,508
{\an8}<i>Helen, ty budeš prekladať.</i>

18
00:00:50,592 --> 00:00:51,468
{\an8}PREKLADATEĽKA

19
00:00:51,551 --> 00:00:53,595
{\an8}<i>Harry, ty ho zneškodníš.</i>

20
00:00:53,720 --> 00:00:54,637
{\an8}ZÍSKANIE OBJEKTU

21
00:00:55,138 --> 00:00:56,848
Usmej sa,
sme v hlavnom meste.

22
00:00:57,098 --> 00:00:59,517
Hlavné mesto?
Páni, si naozaj múdry.

23
00:00:59,809 --> 00:01:02,103
Mala si sa usmiať, nie byť sarkastická.

24
........