1
00:00:00,954 --> 00:00:04,032
RICHARD II.
WILLIAM SHAKESPEARE

2
00:00:10,231 --> 00:00:11,789
<i>Mluvme o hrobech,</i>

3
00:00:12,949 --> 00:00:15,865
<i>červech a náhrobcích,</i>

4
00:00:17,744 --> 00:00:19,981
<i>předejme smutek lůnu země.</i>

5
00:00:21,979 --> 00:00:23,618
<i>Usedněme na zem</i>

6
00:00:24,776 --> 00:00:27,534
<i>a vyprávějme smutné
příběhy o smrti králů.</i>

7
00:00:29,012 --> 00:00:33,128
<i>Jak někteří byli sesazeni,
jiní zabiti ve válce,</i>

8
00:00:34,446 --> 00:00:37,284
<i>další duchy těch,
které sesadili, jsou pronásledováni,</i>

9
00:00:38,402 --> 00:00:42,838
<i>ostatní otráveni svými ženami,
někteří spící zabiti.</i>

10
00:00:45,036 --> 00:00:46,395
<i>Všichni zavražděni.</i>

11
00:01:09,931 --> 00:01:14,447
Pověz, starý Johne z Gauntu,
Lancastere věku uctivého.

12
00:01:15,725 --> 00:01:19,002
Přivedl jsi sem Henryho Hereforda,
svého smělého syna,

13
00:01:19,082 --> 00:01:21,520
aby dokázal
svou bouřlivou nedávnou žalobu,

14
00:01:21,600 --> 00:01:23,757
kterou nebyl čas tehdy vyslechnout,

15
00:01:23,837 --> 00:01:26,714
proti vévodovi z Norfolku
Thomasi Mowbrayovi?

16
00:01:26,795 --> 00:01:28,512
Ano, můj pane.

17
00:01:28,593 --> 00:01:33,547
Řekni mi,
zda žaluje vévodu z pradávné zášti

18
00:01:33,628 --> 00:01:38,423
nebo důstojně, jako dobrý poddaný,
na základě objevené zřejmé zrady.

19
00:01:38,503 --> 00:01:41,979
Pokud jsem mohl prozkoumat příčiny,

20
00:01:42,059 --> 00:01:47,374
učinil tak kvůli zjevné hrozbě
namířené proti vaší Výsosti.

21
00:01:48,453 --> 00:01:51,010
Pak je zavolejte před náš trůn.

22
00:01:51,090 --> 00:01:55,246
Tváří v tvář a s čelem pochmurným

........