1
00:00:01,291 --> 00:00:05,166
{\an8}<i>Bůh ochraňuj krále Eduarda,
čtvrtého toho jména.</i>

2
00:00:05,916 --> 00:00:08,791
{\an8}Znovu usedáme na anglický královský trůn,

3
00:00:09,583 --> 00:00:12,500
<i>vykoupený krví nepřátel.</i>

4
00:00:13,416 --> 00:00:14,541
<i>Ať žije rod Yorků!</i>

5
00:00:22,450 --> 00:00:25,825
Bratře Richarde, budeš při nás stát?

6
00:00:33,658 --> 00:00:35,741
Já jsem královna!

7
00:00:35,825 --> 00:00:39,575
- Kam zmizel Richard?
- Připravit v Toweru krvavou lázeň.

8
00:00:45,033 --> 00:00:48,866
O DESET LET POZDĚJI

9
00:01:36,466 --> 00:01:41,091
Naše nespokojenost mrazivá taje

10
00:01:41,175 --> 00:01:45,175
paprsky hřejivého slunce Yorkova.

11
00:01:46,425 --> 00:01:49,883
<i>A všechny ty mraky, které halily náš rod,</i>

12
00:01:49,966 --> 00:01:53,925
<i>hluboké lůno oceánu pohltilo.</i>

13
00:01:57,091 --> 00:02:00,800
<i>Ponurá válka
vyhladila jeho čelo vrásčité.</i>

14
00:02:02,091 --> 00:02:02,966
<i>A teď,</i>

15
00:02:03,508 --> 00:02:06,800
místo aby na ořích ve zbroji cválal,

16
00:02:07,550 --> 00:02:11,425
duše bázlivých protivníků děsil,

17
00:02:12,175 --> 00:02:16,091
on hbitě křepčí v komnatách dam

18
00:02:16,175 --> 00:02:19,258
při tónech vábivé loutny.

19
00:02:34,925 --> 00:02:37,550
<i>Ale já,</i>

20
00:02:37,633 --> 00:02:41,175
který nejsem stvořen pro radosti tělesné,

21
00:02:42,800 --> 00:02:46,466
ani k nakrucování se před zrcadlem...

22
00:02:48,050 --> 00:02:52,925
já, který jsem tak hrubě poznamenán
a chtěl bych dotyk lásky cítit,

23
00:02:54,633 --> 00:03:00,383
já, kterého osud nespravedlivě postihl,

24
00:03:01,341 --> 00:03:04,133
okradl o potěchu touto divnou formou...

........