1
00:00:26,620 --> 00:00:28,980
Abych to shrnul, syn ten pozemek koupil,

2
00:00:29,060 --> 00:00:31,060
a spolu s přítelem

3
00:00:31,140 --> 00:00:33,180
na něm plánoval postavit akademii.

4
00:00:33,260 --> 00:00:35,580
Žádný strach, promluvím s ním.

5
00:00:35,660 --> 00:00:38,100
- Nebude to problém.
- To doufám.

6
00:00:38,180 --> 00:00:40,380
V sázce jsou miliony.

7
00:00:40,460 --> 00:00:41,900
Vidíte, to vás zajímá.

8
00:00:41,980 --> 00:00:43,860
Jistě mě to zajímá. Omluvte mě.

9
00:00:43,940 --> 00:00:45,220
Tati.

10
00:00:45,300 --> 00:00:47,380
Tady jsi Federico!

11
00:00:47,460 --> 00:00:49,140
Tohle je Cedric Leconte.

12
00:00:49,220 --> 00:00:50,940
Můj syn Federico.

13
00:00:51,020 --> 00:00:53,980
- Federico, těší mě.
- Taky mě těší, Cedricu.

14
00:00:54,740 --> 00:00:56,140
Proč se setkáváme tady?

15
00:00:56,220 --> 00:00:59,020
Pan Leconte mi právě ukazoval,

16
00:00:59,100 --> 00:01:01,460
kde bude stát nové obchodní centrum.

17
00:01:01,540 --> 00:01:05,780
Tam, kde jste s Corsem
chtěli postavit akademii.

18
00:01:05,860 --> 00:01:08,140
Rozumíš, Federico?

19
00:01:11,300 --> 00:01:13,740
Promiňte, už musím jít.

20
00:01:13,820 --> 00:01:15,780
- Tak v Curychu?
- Ano, v Curychu.

21
00:01:15,860 --> 00:01:18,340
Těšilo mě, Federico.

22
00:01:20,620 --> 00:01:22,820
Představ si to: kluby, restaurace,

23
00:01:22,900 --> 00:01:25,100
nákupní centrum. Tady.

24
00:01:25,180 --> 00:01:27,220
Bude tam od všeho něco.

........