1
00:01:08,669 --> 00:01:11,947
<b>"Svoboda slova"</b>

2
00:01:19,815 --> 00:01:22,291
Done Diego,
done Alejandro...

3
00:01:22,291 --> 00:01:24,001
Tolik lidí...

4
00:01:24,001 --> 00:01:27,671
Alcalde zase něco chystá?

5
00:01:27,780 --> 00:01:30,132
Myslím, že to brzy zjistíme.

6
00:01:33,180 --> 00:01:36,054
Přináším vám pozdravy
od vašeho guvernéra.

7
00:01:36,054 --> 00:01:40,309
Guvernér Onteveros došel
k závěru, že svoboda slova,

8
00:01:40,309 --> 00:01:42,686
kterou uplatňujeme zde
v Los Angeles...

9
00:01:46,380 --> 00:01:49,109
Ticho!

10
00:01:49,109 --> 00:01:53,238
Další, kdo projeví neúctu
guvernérovi, bude zbičován.

11
00:01:54,489 --> 00:01:55,833
To je lepší.

12
00:01:55,833 --> 00:01:57,492
Jak jsem říkal...

13
00:01:58,060 --> 00:01:59,828
... došel k závěru,

14
00:01:59,828 --> 00:02:03,582
že svoboda slova, kterou uplatňujeme
zde v Los Angeles nic neznamená

15
00:02:03,960 --> 00:02:07,377
bez svobodného tisku.

16
00:02:07,740 --> 00:02:11,924
Proto od teď bude mít
každé město své noviny.

17
00:02:12,540 --> 00:02:14,176
Za tímto účelem

18
00:02:14,220 --> 00:02:17,471
nám guvernér daroval toto.

19
00:02:17,840 --> 00:02:20,599
Tiskařský lis!

20
00:02:21,660 --> 00:02:25,145
A teď...
Noviny potřebují redaktora.

21
00:02:25,145 --> 00:02:28,190
Je mezi vámi nějaký vzdělaný muž.

22
00:02:28,319 --> 00:02:32,819
Jménem Jeho Excelence
hledám dobrovolníka.

23
00:02:32,819 --> 00:02:37,449
Jestli někdo vystoupí proti alcaldemu,
........