1
00:00:02,440 --> 00:00:05,640
Zachytili jsme důkazy
o mimozemském životě.

2
00:00:05,760 --> 00:00:07,400
Proč to detekujeme teď?

3
00:00:07,480 --> 00:00:08,880
Možná nás hledali.

4
00:00:11,160 --> 00:00:12,160
Emily, co to děláš?

5
00:00:14,400 --> 00:00:16,600
Hned pojď se mnou, nebo umřeš.

6
00:00:20,840 --> 00:00:22,960
-Všichni jsou mrtví, že?
-Hej, jste v pořádku?

7
00:00:23,040 --> 00:00:24,560
Ty se o ně staráš.

8
00:00:31,880 --> 00:00:34,080
-Co to sakra je?
-Nemám ponětí.

9
00:00:36,800 --> 00:00:39,400
-Nechtěl jsem tě vyděsit.
-Vrátil se mi zrak.

10
00:00:39,640 --> 00:00:42,680
Ten zrak je jiný než byl předtím.

11
00:00:46,880 --> 00:00:47,880
Tak kam jdete?

12
00:00:47,960 --> 00:00:49,840
Snažím se najít způsob,
jak ty věci zabít.

13
00:00:51,320 --> 00:00:53,600
Jak to, že toho o nás
sakra tolik vědí?

14
00:00:55,320 --> 00:00:56,320
To je můj syn Sacha.

15
00:01:00,080 --> 00:01:01,800
Všechno, co mi
můžeš říct, mi pomůže.

16
00:01:01,880 --> 00:01:03,560
Cítíš to, co cítí oni.

17
00:01:03,640 --> 00:01:06,360
Ty jsi jediná osoba,
kterou nechtějí. Proč to tak je?

18
00:01:06,440 --> 00:01:07,680
Ne.

19
00:01:10,520 --> 00:01:11,680
<i>Musím jít za nimi.</i>

20
00:01:12,800 --> 00:01:15,360
Je to jediný způsob,
jak zjistit, proč se mi to děje.

21
00:01:17,520 --> 00:01:18,600
<i>Musím to vědět.</i>

22
00:02:11,600 --> 00:02:14,440
-Co to děláš?
-Musím to vědět.

23
00:04:22,840 --> 00:04:23,960
........