1
00:00:01,240 --> 00:00:04,320
Co když nenajdeme Billa Warda,
než vypustí virus?

2
00:00:05,520 --> 00:00:08,680
Musíme ho najít,
jinak nebudeme mít budoucnost.

3
00:00:08,760 --> 00:00:12,280
Její těhotenství způsobilo, že virus
je mnohem agresivnější.

4
00:00:13,840 --> 00:00:15,320
Ty jsi to nevěděla?

5
00:00:15,400 --> 00:00:16,680
Dobře, musím tě vzít k jejich lodím.

6
00:00:16,760 --> 00:00:18,720
<i>Můžou tě zachránit. Viděli jsme to.</i>

7
00:00:25,440 --> 00:00:26,440
<i>Kde je?</i>

8
00:00:26,920 --> 00:00:28,480
Na jedné z našich lodí.

9
00:00:29,160 --> 00:00:31,480
Vím, že je nakažená virem.

10
00:00:32,040 --> 00:00:34,480
Ta loď opustí Zemi
a odveze je daleko.

11
00:00:34,560 --> 00:00:38,040
Neuspěl jsi. Moji lidé budou žít.

12
00:00:38,120 --> 00:00:40,000
Tvůj virus nás nikdy nenakazí.

13
00:00:40,080 --> 00:00:41,920
Cestovali časem.

14
00:00:42,000 --> 00:00:44,400
Vypadají jako my,
protože oni jsou my,

15
00:00:44,480 --> 00:00:45,520
z budoucnosti.

16
00:00:45,600 --> 00:00:47,560
<i>Byla to Emily a Sacha.</i>

17
00:00:47,640 --> 00:00:52,520
<i>Jsou Adamem a Evou mimozemské rasy.</i>
<i>Celou dobu to byli oni.</i>

18
00:00:52,600 --> 00:00:54,080
Všechno, co se stalo...

19
00:00:56,240 --> 00:00:57,440
je kvůli nám.

20
00:00:57,840 --> 00:00:59,320
Můžeme to zastavit.

21
00:01:01,000 --> 00:01:02,000
Jak?

22
00:01:04,080 --> 00:01:05,480
Musíš mě zabít.

23
00:02:22,840 --> 00:02:24,360
Co to dělá?

24
00:02:37,400 --> 00:02:40,560
........