1
00:00:32,685 --> 00:00:34,644
<i>Ještě jeden.</i>
<i>Hádají se dva politici.</i>

2
00:00:34,729 --> 00:00:37,063
SETKÁNÍ NA RADNICI
ROSSLYN, VIRGINIE

3
00:00:37,147 --> 00:00:40,109
<i>Jeden křičí: "Vy lžete!"</i>
<i>Druhý říká: "Ano, ale vyslyšte mě."</i>

4
00:00:41,192 --> 00:00:47,950
<i>-Ještě jednu otázku. -Neodpověděl</i>
<i>jsem na tu poslední.</i>

5
00:00:48,033 --> 00:00:53,580
<i>Suzanne, existuje odpověď, ale</i>
<i>nebude se vám líbit. Připravena?</i>

6
00:00:53,664 --> 00:00:56,708
<i>Současná skupina</i>
<i>18 až 25letých</i>

7
00:00:56,792 --> 00:01:00,796
<i>je ta nejapatičtější</i>
<i>v americké historii.</i>

8
00:01:00,879 --> 00:01:06,718
V roce 1972 volila polovina této
věkové skupiny. Předloni jen 32 %.

9
00:01:06,802 --> 00:01:10,640
Vaše generace méně
než jakákoli předchozí

10
00:01:10,723 --> 00:01:16,520
kontaktuje veřejné činitele, chodí na
mítinky nebo pracuje v kampaních.

11
00:01:16,604 --> 00:01:21,067
Někdo kdysi řekl:
"Rozhodují ti, kteří přijdou."

12
00:01:21,150 --> 00:01:25,655
Zklamali jsme vás my, nebo jste
vy zklamali nás? Asi obojí.

13
00:01:25,737 --> 00:01:27,740
Ukázali mi zprávu...

14
00:01:27,822 --> 00:01:31,326
Za chvíli končíme.
Jdu zajistit dveře.

15
00:01:31,410 --> 00:01:37,750
... 61 % z vás souhlasí s
prohlášením: "Politici

16
00:01:37,833 --> 00:01:40,085
<i>moji generaci zklamali."</i>

17
00:01:40,168 --> 00:01:43,756
<i>Když se ptám, jak vás vidí</i>
<i>starší generace, slyším:</i>

18
00:01:43,839 --> 00:01:45,381
<i>"Líní a nesoustředění."</i>

19
00:01:45,465 --> 00:01:49,094
-Z jakého zdroje to má?
-Z Centra pro politické alternativy.

20
00:01:49,177 --> 00:01:51,514
C.J. vám v autobusu rozdá kopie.

21
00:01:51,597 --> 00:01:53,807
<i>"Vy se vidíte jako</i>
<i>odhodlaní a nezávislí."</i>
........