1
00:00:12,763 --> 00:00:17,768
MAGIC BOX
uvádí

2
00:00:33,325 --> 00:00:36,662
LONDÝN

3
00:01:38,807 --> 00:01:40,684
<i>Nathane.</i>

4
00:01:41,226 --> 00:01:43,061
<i>Jak se máte, kamaráde?</i>

5
00:01:43,187 --> 00:01:45,272
<i>Dobře. Děkuji, pane Knightone.</i>

6
00:01:45,439 --> 00:01:47,482
Vypadáte jak živá mrtvola.

7
00:01:47,608 --> 00:01:50,485
Poté, co vstanu z postele,
bývám prochladlý.

8
00:01:50,611 --> 00:01:53,864
Proč jste si mě předvolal
v neděli v osm ráno?

9
00:01:53,989 --> 00:01:57,034
Pustíte-li si ten film,
uvidíte, že předevčírem

10
00:01:57,284 --> 00:02:01,246
došlo k přepadení střeženého
nákladu před podnikem v Oděse,

11
00:02:01,371 --> 00:02:04,750
<i>v němž bylo nemilosrdně
zlikvidováno 20 členů ostrahy.</i>

12
00:02:04,875 --> 00:02:07,753
<i>Chci, abyste získal to, co se ztratilo,</i>

13
00:02:07,878 --> 00:02:11,715
<i>a zjistil, kdo je prodávající,
kdo je kupující</i>

14
00:02:12,508 --> 00:02:13,634
a co to je.

15
00:02:13,967 --> 00:02:16,845
Ono se přesně neví, co to je?

16
00:02:17,554 --> 00:02:20,224
<i>Ne. To je ta záhada.</i>

17
00:02:20,349 --> 00:02:26,188
Ale analytici hlásí, že si to
získalo oblibu u nesprávných lidí.

18
00:02:26,438 --> 00:02:33,028
A při ceně kolem 10 miliard si nemůžeme
dovolit, aby to dál zůstávalo záhadou.

19
00:02:34,488 --> 00:02:37,366
Dostalo to jméno „Klika“.

20
00:02:37,658 --> 00:02:40,452
Ale proč já? Proč ne tajná služba?

21
00:02:40,869 --> 00:02:43,247
<i>Ruse de guerre</i>, Nathane.

22
00:02:43,580 --> 00:02:45,958
Neortodoxní přístup k boji.

23
00:02:46,083 --> 00:02:48,877
Potřebuji kreativní,
........