1
00:00:07,414 --> 00:00:10,364
<i>Na Normální ulici bydlím celý život.</i>

2
00:00:10,407 --> 00:00:14,740
<i>Na jednom konci je jezero
a na tom druhém stinný les,</i>

3
00:00:15,315 --> 00:00:17,435
<i>ale to, co leží mezi tím,</i>

4
00:00:17,722 --> 00:00:20,108
<i>je všechno, jen ne normální.</i>

5
00:00:27,059 --> 00:00:29,227
<i>Jako malé děti jsme si mysleli,</i>

6
00:00:29,270 --> 00:00:32,245
<i>že to nejstrašidelnější na tmě
jsou příšery.</i>

7
00:00:33,006 --> 00:00:37,013
<i>Ale když jsme vyrostli
a zjistili, že příšery neexistují,</i>

8
00:00:37,056 --> 00:00:38,956
<i>tím největším strachem</i>

9
00:00:40,393 --> 00:00:42,093
<i>se stalo neznámé.</i>

10
00:00:44,301 --> 00:00:48,181
GORTIMER, RANGER A MEL
VERSUS NEKONEČNÁ NOC

11
00:00:55,241 --> 00:00:56,841
Co je to s tebou?

12
00:00:57,400 --> 00:01:00,664
Příští týden začíná škola
a za celé léto jsem nic neudělal.

13
00:01:00,707 --> 00:01:03,214
O čem mluvíš?
Získals oranžový pásek v karate.

14
00:01:03,257 --> 00:01:04,590
Ale ne zelený.

15
00:01:04,633 --> 00:01:06,989
Pomohl jsi nám instalovat nové pece.

16
00:01:07,032 --> 00:01:08,863
Nenechali jste mě připojit plyn.

17
00:01:08,906 --> 00:01:12,716
Pracoval jsi jako dobrovolník
v útulku pro divné mývaly.

18
00:01:12,759 --> 00:01:14,259
Byly to fretky.

19
00:01:15,235 --> 00:01:17,535
Co tě ve skutečnosti trápí?

20
00:01:18,377 --> 00:01:19,577
Víš...

21
00:01:19,945 --> 00:01:23,719
Poslední dobou
jsem tu neviděla Mel ani Gortimera.

22
00:01:23,762 --> 00:01:26,589
My tři jsme spolu
už pár týdnů nic nepodnikli.

23
00:01:26,632 --> 00:01:27,882
Věci se...
........