1
00:00:09,300 --> 00:00:10,900
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:11,100 --> 00:00:12,820
Co víš o tom zlatě ve vlaku?

3
00:00:12,900 --> 00:00:14,700
Já nic nevím.

4
00:00:14,780 --> 00:00:16,100
Nic nevím!

5
00:00:16,180 --> 00:00:18,300
Prosím ne, nedávejte mě zpátky!

6
00:00:18,380 --> 00:00:19,780
Prosím ne!

7
00:00:19,940 --> 00:00:22,860
<i>29. dubna - Několikrát je</i>
<i>zmíněn výraz Prangertag</i>

8
00:00:22,940 --> 00:00:24,860
<i>jako heslo pro tajnou operaci.</i>

9
00:00:24,980 --> 00:00:27,180
Tímto podáváme
trestní oznámení na členy

10
00:00:27,260 --> 00:00:29,740
generálního štábu říšské obrany.

11
00:00:29,820 --> 00:00:32,580
Ve velkém stylu je
budována moderní německá

12
00:00:32,660 --> 00:00:35,300
tajná armáda.
Černá říšská obrana představuje

13
00:00:35,380 --> 00:00:37,860
největší hrozbu porušení
míru v Evropě od roku 1918.

14
00:00:37,940 --> 00:00:39,660
Generálmajore
Seegersi, jste zatčen.

15
00:00:39,740 --> 00:00:42,140
Máme důkazy, že tato
organizace v příštích dnech

16
00:00:42,220 --> 00:00:44,820
připravuje puč,
možná tak činí už nyní.

17
00:00:46,620 --> 00:00:48,820
Co je to za zbraň,
pane Woltere. M 28?

18
00:00:48,940 --> 00:00:51,260
Je to něco docela speciálního.

19
00:00:51,380 --> 00:00:53,340
Zítra s ní přepíšeme historii.

20
00:00:53,460 --> 00:00:55,700
Ať žije císař!

21
00:00:56,220 --> 00:00:59,300
Začněme. Operace Prangertag.

22
00:00:59,620 --> 00:01:01,860
Jsme krátce
před propuštěním 15 oficírů

23
00:01:01,940 --> 00:01:03,940
........