1
00:00:01,200 --> 00:00:02,560
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,920 --> 00:00:07,639
Pokud by se ukázalo,
že se v případu Betty Winterové

3
00:00:07,719 --> 00:00:09,920
jedná o vraždu,
pojišťovna nám nezaplatí ani fenik.

4
00:00:10,279 --> 00:00:14,039
Měl jsem natáčení sabotovat.
Ne někoho zabít.

5
00:00:18,600 --> 00:00:20,159
Zanítilo se to?

6
00:00:20,240 --> 00:00:23,439
<i>-Jsme si s Gretou velmi blízké.</i>
-Ona takový dojem nedělá.

7
00:00:23,520 --> 00:00:26,520
-Jak to, že ne?
-Odmítá jakýkoli kontakt.

8
00:00:26,600 --> 00:00:29,839
-Toužíš po ženě, se kterou žiješ?
-Ano. Ne.

9
00:00:29,920 --> 00:00:33,440
-Když ne, tak proč?
-Protože ji obelhávám.

10
00:00:33,520 --> 00:00:36,560
-Nevezmeme se někdy?
-Ale ano.

11
00:00:37,240 --> 00:00:39,319
<i>Znovu mezi námi stojí.</i>

12
00:01:26,160 --> 00:01:29,119
<i>Gereone. Tady jsi.</i>

13
00:01:31,800 --> 00:01:36,240
<i>-Připraven na další sezení?</i>
<i>-Ano.</i>

14
00:01:49,280 --> 00:01:54,280
<i>Cesta, která zraněnou</i>
<i>duši osvobodí od všech utrpení</i>

15
00:01:55,039 --> 00:01:58,559
<i>a díky níž se stane nedotknutelnou.</i>

16
00:02:04,039 --> 00:02:05,319
Dobré ráno.

17
00:02:06,520 --> 00:02:09,239
Kdes byl? Celou noc?

18
00:02:32,479 --> 00:02:34,759
Nechceš mi něco říct?

19
00:02:37,319 --> 00:02:38,840
Gereone.

20
00:02:42,720 --> 00:02:44,519
Mluv se mnou, prosím.

21
00:03:03,680 --> 00:03:07,759
Gereone,
když se mnou nebudeš mluvit...

22
00:03:16,079 --> 00:03:17,680
Tak odejdu.

23
........