1
00:01:01,518 --> 00:01:02,478
{\an8}Ubbe?

2
00:01:07,650 --> 00:01:10,819
{\an8}Ubbe. Syn Ragnarův.

3
00:01:14,949 --> 00:01:17,576
{\an8}A Torvi.

4
00:01:22,289 --> 00:01:23,332
{\an8}Pamatuji si vás.

5
00:01:24,458 --> 00:01:25,751
{\an8}Nemůžu uvěřit, že jsi to ty.

6
00:01:26,877 --> 00:01:27,753
{\an8}Drahý Floki.

7
00:01:33,759 --> 00:01:37,012
{\an8}Tebe si nepamatuju. Odpusť.

8
00:01:38,681 --> 00:01:39,807
{\an8}Jmenuje se Naad.

9
00:01:40,349 --> 00:01:41,850
{\an8}A tvoje jméno je Othere.

10
00:01:44,395 --> 00:01:45,854
{\an8}Pamatuju si tě, že ano?

11
00:01:46,647 --> 00:01:49,149
{\an8}Jistěže, Floki.

12
00:01:57,283 --> 00:02:00,953
- Pojď, Ubbe, posaď se.
- Rád.

13
00:02:02,288 --> 00:02:03,372
Sedni si.

14
00:02:07,084 --> 00:02:11,338
Tito lidé se o mě vždy starali.
Bez nich bych nepřežil.

15
00:02:12,673 --> 00:02:16,802
Když jsem dorazil, byl jsem slabý,
neschopen postavit se na nohy.

16
00:02:17,678 --> 00:02:18,887
Blábolil jsem jako blázen.

17
00:02:22,057 --> 00:02:26,228
Vyléčili mé tělo i duši.

18
00:02:28,022 --> 00:02:31,734
Uzdravili mě. Jak to jen šlo.

19
00:02:34,570 --> 00:02:35,779
Proč jsi opustil Island?

20
00:02:37,197 --> 00:02:38,365
Povídalo se toho tolik.

21
00:02:40,367 --> 00:02:43,996
Odjel jsem, když mě přemohl smutek.

22
00:02:46,081 --> 00:02:47,249
Bylo toho moc.

23
00:02:49,043 --> 00:02:51,420
Smutek mě držel jako zajatce.

24
00:02:53,881 --> 00:02:55,841
Cítil jsem se opuštěný bohy.

25
........