1
00:00:25,859 --> 00:00:28,153
Tudy, ještě kousíček.
No tak. No tak.

2
00:00:28,236 --> 00:00:31,614
Ne, ne. No tak.
Tudy, pojď tudy.

3
00:00:32,198 --> 00:00:35,076
Hej, hej, hej. Tak pojď.

4
00:00:39,330 --> 00:00:40,790
No tak, to není fér.

5
00:00:59,392 --> 00:01:02,270
Koukej na ty kytičky.

6
00:01:36,179 --> 00:01:38,098
Co za práci
tam venku dělali?

7
00:01:38,181 --> 00:01:40,600
{\an8}Obvyklý terénní výzkum.
Nic nebezpečného.

8
00:01:40,683 --> 00:01:44,020
{\an8}Jo? Tak proč se nikdo
za posledních 72 hodin neozval?

9
00:01:44,104 --> 00:01:46,689
{\an8}To tam právě
musíme jít zjistit.

10
00:01:46,773 --> 00:01:49,859
{\an8}Neměj obavy.
Podle velitele se vrátíme do večeře.

11
00:01:49,943 --> 00:01:53,029
{\an8}Raději ano, Reynolds
dnes večer přijde na námluvy.

12
00:01:53,113 --> 00:01:56,032
{\an8}Nedělej si legraci. Já myslím,
že je moc milý.

13
00:01:56,116 --> 00:01:57,325
{\an8}No, je to divný.

14
00:01:57,575 --> 00:02:01,037
{\an8}Říkám, že to bude technická
záležitost, tady nejde o vědu.

15
00:02:01,162 --> 00:02:03,581
{\an8}Signál byl v té oblasti
slabý už týdny.

16
00:02:03,706 --> 00:02:05,792
{\an8}Určitě jde jen o poničené relé,

17
00:02:05,875 --> 00:02:08,253
{\an8}ale kdyby bylo třeba, dám ti vědět.

18
00:02:08,336 --> 00:02:10,630
{\an8}Jsou tam moji lidi,
měl bych jet s vámi.

19
00:02:10,713 --> 00:02:12,090
{\an8}Vezmu si svůj rover.

20
00:02:12,215 --> 00:02:14,425
{\an8}Neboj, Malcolme,
já to tam zvládnu.

21
00:02:14,509 --> 00:02:16,845
{\an8}-Budeš plně informován.
-Díky, Elisabeth.

22
00:02:17,846 --> 00:02:20,640
........