1
00:00:12,094 --> 00:00:13,846
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:15,014 --> 00:00:17,307
<i>Pan</i>e prezidente, Jack Bauer
právě volal. Má nové informace.

3
00:00:17,391 --> 00:00:21,145
Tvrdí, že má důkazy, které dokážou,
že ta nahrávka z Kypru je podvrh.

4
00:00:21,228 --> 00:00:22,062
Odvolávám útok.

5
00:00:22,146 --> 00:00:24,314
Zastavit a restartovat
tuto vojenskou operaci

6
00:00:24,398 --> 00:00:26,859
může stát desetitisíce amerických životů.

7
00:00:26,942 --> 00:00:31,363
Přijatelné riziko, když je alternativou
začít válku

8
00:00:31,447 --> 00:00:33,532
proti třem nevinným zemím.

9
00:00:33,741 --> 00:00:37,036
Co víš o čtvrté sekci 25. dodatku?

10
00:00:37,119 --> 00:00:40,998
Pokud většina jeho kabinetu cítí,
že nedokáže vykonávat své povinnosti,

11
00:00:41,081 --> 00:00:43,208
může být prezident odvolán.

12
00:00:43,292 --> 00:00:45,961
A viceprezident se stane
úřadujícím prezidentem.

13
00:00:46,045 --> 00:00:49,548
Dle mého názoru
by Prescott měl být obviněn z velezrady.

14
00:00:49,631 --> 00:00:51,383
Bál jsem se, že to řekneš.

15
00:00:51,467 --> 00:00:52,926
Mikeu!

16
00:00:53,010 --> 00:00:55,971
Dokud se neozvu já, nepouštějte ji ven.

17
00:00:56,055 --> 00:00:57,347
Můžu je odsud odlákat,

18
00:00:57,431 --> 00:00:59,808
abyste mohli s Kate
dostat ten čip do C.T.U.

19
00:00:59,892 --> 00:01:01,393
Sejdeme se na Moorparku a Vinelandu.

20
00:01:01,477 --> 00:01:02,603
Když tam nebudu do 15 minut,

21
00:01:02,686 --> 00:01:04,146
dostaňte ten čip k Tonymu Almeidovi.

22
00:01:04,229 --> 00:01:06,482
Yusufe! Za tebou!

23
00:01:06,565 --> 00:01:09,318
Co jsem ti říkal? Je to zatracený hadžik!

........