1
00:00:23,751 --> 00:00:26,841
Česká televize
uvádí americký film

2
00:00:34,485 --> 00:00:38,631
LOVCI DIVOKÉ ZVĚŘE

3
00:01:28,941 --> 00:01:36,617
„Společenskou sezonu zahájí
párty v domě paní Rittenhouseové.

4
00:01:37,431 --> 00:01:43,194
Čestným hostem bude kapitán
Spaulding, známý cestovatel,

5
00:01:43,402 --> 00:01:46,776
navrátivší se z Afriky.

6
00:01:47,748 --> 00:01:53,550
Mecenáš umění Roscoe W. Chandler
vystaví proslulý Beaugardův obraz

7
00:01:53,791 --> 00:01:56,758
PO LOVU.“

8
00:01:58,293 --> 00:02:04,908
„Dům Rittenhouseových“

9
00:02:20,242 --> 00:02:23,619
Dnes večer jak na drátkách
musíte kmitat,

10
00:02:23,727 --> 00:02:26,914
hosta z nejváženějších
uctivě vítat,

11
00:02:27,022 --> 00:02:29,698
jehož obdivuje honorace.

12
00:02:30,197 --> 00:02:32,712
Modré z nebe zkusíme mu snést.

13
00:02:33,388 --> 00:02:36,715
Věnujte mu bez ptaní
královskou péči

14
00:02:36,842 --> 00:02:40,095
s oddaností poddaných
či s ještě větší.

15
00:02:40,238 --> 00:02:43,031
Nadšeně se vrhněte do práce.

16
00:02:43,504 --> 00:02:45,778
Na nervy mu nebudeme lézt.

17
00:02:46,276 --> 00:02:49,442
Tak zní má rada: kmitejte dosti.

18
00:02:49,617 --> 00:02:52,637
Náš host si žádá vší pozornosti.

19
00:02:52,745 --> 00:02:55,820
Jistě!
Modré z nebe zkusíme mu snést.

20
00:03:07,373 --> 00:03:09,757
- Hivesi!
- Ano, paní Rittenhouseová?

21
00:03:09,874 --> 00:03:12,367
Chtěla bych provést pár změn
v rozdělení pokojů.

22
00:03:12,466 --> 00:03:13,339
Zajisté, madam!

23
........