1
00:00:52,093 --> 00:00:54,971
PANDORA: TEMNÁ MINULOST

2
00:00:55,555 --> 00:00:57,974
{\an8}12. DÍL

3
00:01:08,610 --> 00:01:10,153
{\an8}Jsi zdravá a živá, Tchero.

4
00:01:10,695 --> 00:01:12,030
{\an8}Zůstaň ve střehu.

5
00:01:12,697 --> 00:01:15,075
{\an8}Čehjon tě zachránil, aby tě mohl zabít.

6
00:01:15,158 --> 00:01:16,951
{\an8}Já vím.

7
00:01:17,035 --> 00:01:19,913
{\an8}Brzo bude litovat toho, že se Oma zbavil.

8
00:01:28,171 --> 00:01:33,593
{\an8}Neuvěřitelné že bývalého vládce světa
Čang Kumma potkalo něco takového.

9
00:01:39,015 --> 00:01:43,311
Za všechno můžeš ty, že?

10
00:01:46,815 --> 00:01:49,859
Možná jste zaslechl o Omově smrti.

11
00:01:50,694 --> 00:01:53,071
Nedělejte si naděje.

12
00:01:55,323 --> 00:01:57,659
Mám všechny důkazy o tom…

13
00:02:00,078 --> 00:02:01,121
že jste zabil Koa.

14
00:02:02,747 --> 00:02:04,249
Váš život

15
00:02:05,208 --> 00:02:08,336
je v mých rukou. Rozumíte?

16
00:02:21,766 --> 00:02:24,394
Předseda se asi necítí dobře,
odvez ho dovnitř.

17
00:02:28,690 --> 00:02:30,233
Půjdeme taky, ne?

18
00:02:31,276 --> 00:02:32,485
Máme co probrat.

19
00:02:44,748 --> 00:02:45,790
Co to děláš?

20
00:02:45,874 --> 00:02:48,209
Zaplatíš za chaos, který jsi způsobila.

21
00:02:49,294 --> 00:02:51,921
Od teď ani na krok.

22
00:02:52,005 --> 00:02:56,301
Ochranka tě bude nepřetržitě hlídat
a máš zákaz schůzek a kontaktování lidí.

23
00:02:58,011 --> 00:03:02,307
Proboha, kolik lidí ještě zabiješ,
aby ses stal prezidentem?

24
00:03:07,270 --> 00:03:09,272
Oma jsem zabil kvůli tobě.

........