1
00:00:21,438 --> 00:00:23,768
<i>Nejlaskavější čtenáři,</i>

2
00:00:23,773 --> 00:00:27,823
<i>toto je vyprávění o královně Šarlotě
z příběhu o Bridgertonových.</i>

3
00:00:27,819 --> 00:00:29,739
<i>Není to lekce z dějepisu.</i>

4
00:00:29,738 --> 00:00:32,948
<i>Je to fikce inspirovaná skutečností.</i>

5
00:00:32,949 --> 00:00:38,119
<i>Pisatelka těchto řádků
si dopřává volnost zcela úmyslně.</i>

6
00:00:38,621 --> 00:00:39,831
<i>Vychutnejte si je.</i>

7
00:00:47,589 --> 00:00:51,679
MIROW
SEVERNÍ NĚMECKO

8
00:04:00,031 --> 00:04:01,821
KRÁLOVNA ŠARLOTA

9
00:04:01,824 --> 00:04:05,504
PŘÍBĚH BRIDGERTONOVÝCH

10
00:04:17,090 --> 00:04:19,720
{\an8}NA MOTIVY POSTAV Z KNIH JULIE QUINNOVÉ

11
00:04:52,583 --> 00:04:54,133
Vypadáš jako socha.

12
00:04:54,127 --> 00:04:55,957
Sochy jsou umělecká díla.

13
00:04:56,546 --> 00:04:57,546
Umění je krásné.

14
00:04:58,131 --> 00:05:02,221
Umění bývá pro pozorovatele krásné.
Pohled na tebe je směšný.

15
00:05:02,218 --> 00:05:03,508
Chceš tím něco říct?

16
00:05:03,511 --> 00:05:06,221
Za šest hodin ses nehnula ani o píď.

17
00:05:06,222 --> 00:05:07,972
Mám na sobě lyonské hedvábí

18
00:05:07,974 --> 00:05:09,984
posázené indickými safíry

19
00:05:09,976 --> 00:05:12,976
a přes ně dvě století starou krajku.

20
00:05:14,272 --> 00:05:18,402
Při přemíře pohybu by safíry
krajku nejspíš potrhaly.

21
00:05:18,401 --> 00:05:19,441
Nestačí-li to,

22
00:05:19,444 --> 00:05:22,204
tak šaty drží konstrukce z velrybí kosti.

23
00:05:22,196 --> 00:05:23,276
Z velrybí kosti?

24
00:05:23,281 --> 00:05:26,201
Ano, z velrybí kosti, bratře.
........