1
00:00:07,833 --> 00:00:08,833
Rjuki!

2
00:00:10,375 --> 00:00:11,875
Do toho, Rjuki!

3
00:00:19,333 --> 00:00:20,791
KVĚTNOVÝ TURNAJ - POSLEDNÍ ZÁPAS

4
00:00:20,875 --> 00:00:23,541
<i>Přichází poslední zápas</i>
<i>prvního dne květnového turnaje.</i>

5
00:00:23,625 --> 00:00:24,458
Jdeme na to!

6
00:00:26,750 --> 00:00:27,708
Zaujměte pozice!

7
00:00:28,708 --> 00:00:29,833
- Do toho!
- To dáš!

8
00:00:30,458 --> 00:00:31,291
- Jedem!
- Jo!

9
00:00:33,208 --> 00:00:34,250
Hakkejoi!

10
00:00:34,333 --> 00:00:41,000
Nokotta…

11
00:00:54,375 --> 00:00:55,583
Konec zápasu!

12
00:00:59,875 --> 00:01:04,458
Rjuki!

13
00:01:10,416 --> 00:01:11,250
To je ono!

14
00:01:13,625 --> 00:01:16,125
<i>Po jasné výhře nad Enčem z divize komusubi</i>

15
00:01:16,208 --> 00:01:20,416
<i>nevykazuje nováček</i>
<i>divize ozeki Rjuki žádné známky nervozity.</i>

16
00:01:20,500 --> 00:01:22,708
<i>Hned první den si připisuje výhru.</i>

17
00:01:28,000 --> 00:01:30,625
<i>Inoura ceremoniálně uzavře první den.</i>

18
00:01:32,375 --> 00:01:35,291
STÁJ RJUKOKU

19
00:01:42,416 --> 00:01:45,166
Nech si chutnat, ozeki.

20
00:01:47,666 --> 00:01:49,333
Pojďme oslavit první den.

21
00:01:50,833 --> 00:01:53,041
Dám si taky.

22
00:02:00,250 --> 00:02:01,708
- Na zdraví.
- Na zdraví.

23
00:02:09,000 --> 00:02:10,458
S tímhle stylem…

24
00:02:12,625 --> 00:02:14,708
si chceš říkat ozeki?
........