1
00:00:07,708 --> 00:00:08,625
Hej!

2
00:00:10,875 --> 00:00:12,041
Ty hajzle!

3
00:00:12,125 --> 00:00:13,416
Počkej, nech toho!

4
00:00:13,500 --> 00:00:16,125
Ty parchante! Rozbiju ti hubu!

5
00:00:18,833 --> 00:00:19,666
Hej!

6
00:00:24,416 --> 00:00:27,708
Co je to tu za bordel?

7
00:00:28,333 --> 00:00:29,250
Co ty na to?

8
00:00:34,625 --> 00:00:37,791
Ty zasranej hajzle!

9
00:01:20,916 --> 00:01:23,625
ŽÁK SUMO

10
00:01:24,958 --> 00:01:29,708
- Bože můj, co jste to tam, vyváděli?
- Je mi to moc líto.

11
00:01:29,791 --> 00:01:32,916
Napadení v době,
kdy se na předpisy klade důraz!

12
00:01:33,000 --> 00:01:36,125
Ale ten druhý zápasník ho vyprovokoval.

13
00:01:36,208 --> 00:01:37,625
Na tom nezáleží.

14
00:01:37,708 --> 00:01:40,333
Prostě ho napadl!
Jak to vysvětlíme médiím?

15
00:01:40,416 --> 00:01:43,791
Zas budou o sumu mluvit
jako o staromódním a podobně.

16
00:01:44,583 --> 00:01:46,625
Nemám pravdu, předsedo?

17
00:01:51,083 --> 00:01:55,125
Tentokrát trestu bohužel neuniknete.

18
00:01:55,208 --> 00:01:59,625
Ale kdybychom zavřeli celou stáj…

19
00:02:00,750 --> 00:02:03,000
zaplatili by za to i ostatní zápasníci

20
00:02:03,083 --> 00:02:06,750
a vaše rodina, kteří za nic nemohou.

21
00:02:07,375 --> 00:02:09,625
To by byla příliš velká oběť.

22
00:02:12,500 --> 00:02:14,125
Aby se tomu zabránilo,

23
00:02:15,333 --> 00:02:17,458
máte jen jednu možnost.

24
00:02:18,000 --> 00:02:18,833
Rozumíte?

........