1
00:00:13,250 --> 00:00:16,083
STAR WARS: VÍZIE

2
00:00:18,875 --> 00:00:22,166
SOM TVOJA MATKA

3
00:00:29,875 --> 00:00:33,250
<i>Toto je posledná pozvánka</i>
<i>na koncoročné rodinné preteky</i>

4
00:00:33,333 --> 00:00:36,000
<i>Leteckej akadémie Hanna City.</i>

5
00:00:36,083 --> 00:00:40,333
<i>Je to každoročná oslava</i>
<i>našich mladých pilotov a ich rodín.</i>

6
00:00:40,416 --> 00:00:43,166
<i>Verte, či nie, moderovať budem ja…</i>

7
00:00:45,166 --> 00:00:47,416
<i>…Wedge Antilles.</i>

8
00:00:47,500 --> 00:00:49,208
<i>Mladí kadeti…</i>

9
00:01:02,000 --> 00:01:06,666
<i>Je to súťaž pre našich</i>
<i>najsľubnejších kadetov a ich rodičov.</i>

10
00:01:06,750 --> 00:01:09,708
<i>Povedzte to rodičom, kadeti!</i>

11
00:01:17,083 --> 00:01:18,083
Ach, jaj.

12
00:01:28,958 --> 00:01:30,958
Okej, padám na akadémiu.

13
00:01:31,791 --> 00:01:32,791
Čau, mami.

14
00:01:36,333 --> 00:01:37,791
Už letíš preč?

15
00:01:39,166 --> 00:01:41,208
Letím? Nie.

16
00:01:41,291 --> 00:01:42,458
Kdeže. Ja?

17
00:01:42,541 --> 00:01:43,875
Si v poriadku?

18
00:01:43,958 --> 00:01:45,208
Áno…

19
00:01:45,833 --> 00:01:47,166
Čo je so Z-1?

20
00:01:47,250 --> 00:01:49,250
Už nič. Opravila som ho.

21
00:01:59,083 --> 00:02:00,083
To bolelo aj mňa.

22
00:02:01,333 --> 00:02:04,500
<i>Tu Červená dva</i>
<i>Červenej veliteľke, prepínam.</i>

23
00:02:05,541 --> 00:02:07,083
Pozri sa na to.

24
00:02:07,666 --> 00:02:10,666
<i>Rozumiem, Červená dva.</i>
<i>Tu Červená veliteľka.</i>
........