1
00:00:13,680 --> 00:00:16,808
Vyslovíte-li přání
silo opustit, bude vám to umožněno,

2
00:00:18,352 --> 00:00:19,811
ale neodvolatelně.

3
00:00:22,648 --> 00:00:26,693
Byl jste požádán o čištění
a dostal jste k němu prostředky.

4
00:00:28,362 --> 00:00:30,572
Nutit vás ale nemůžeme.

5
00:00:31,532 --> 00:00:33,325
Za přechodovou komorou

6
00:00:34,159 --> 00:00:35,786
pro vás už naše zákony neplatí.

7
00:00:39,206 --> 00:00:40,666
Nějaká poslední slova?

8
00:00:43,043 --> 00:00:44,711
Omlouvám se za ten poprask.

9
00:01:21,331 --> 00:01:23,625
<i>Nevíme, proč tu jsme.</i>

10
00:01:26,503 --> 00:01:28,630
<i>Nevíme, kdo silo postavil.</i>

11
00:01:31,049 --> 00:01:35,012
<i>Nevíme,
proč je svět mimo silo takový, jaký je.</i>

12
00:01:40,184 --> 00:01:43,353
<i>Nevíme, kdy bude bezpečné vyjít ven.</i>

13
00:01:48,233 --> 00:01:50,027
<i>Víme jen to, že ten den…</i>

14
00:01:53,280 --> 00:01:54,531
<i>ještě nenadešel.</i>

15
00:03:47,186 --> 00:03:49,313
{\an8}NA MOTIVY KNIŽNÍ SÉRIE SILO

16
00:04:32,898 --> 00:04:34,149
Proč to řekl?

17
00:04:39,530 --> 00:04:41,907
Nemůžu uvěřit, že tam poslali šerifa.

18
00:04:41,990 --> 00:04:44,785
Když to řekl, neměli na výběr.

19
00:04:44,868 --> 00:04:46,870
Ale proč by chtěl šerif ven?

20
00:04:50,791 --> 00:04:52,167
Už to začne.

21
00:04:53,502 --> 00:04:55,212
Ty vole. Už jde.

22
00:05:13,146 --> 00:05:14,273
Ale ne.

23
00:05:19,695 --> 00:05:20,696
No tak.

24
00:05:24,616 --> 00:05:25,909
Sakra, Allison.

25
........