1
00:00:01,520 --> 00:00:03,880
Před 400 lety odteď,

2
00:00:03,890 --> 00:00:06,460
světově známý dramatik William Shakespeare

3
00:00:06,470 --> 00:00:07,720
přestal být.

4
00:00:08,260 --> 00:00:09,900
Shakespearea studuji od té doby,

5
00:00:09,910 --> 00:00:11,920
co mě požádali o to,
abych uváděla tento program,

6
00:00:11,980 --> 00:00:13,760
a ukázalo se, že je víc, než jenom

7
00:00:13,770 --> 00:00:15,340
plešatý chlápek co uměl psát brkem.

8
00:00:15,900 --> 00:00:17,420
A příběh toho, jestli byl

9
00:00:17,430 --> 00:00:19,320
nejlepší spisovatel
ze všech, je víc zajímavý,

10
00:00:19,330 --> 00:00:20,760
než si dokážete představit.

11
00:00:20,800 --> 00:00:23,120
Ale proč stále mluvíme o Shakespeareovi?

12
00:00:23,860 --> 00:00:25,980
Už vůbec nemluvíme o Les Dennisovi,

13
00:00:25,990 --> 00:00:27,820
i když je pořád naživu,

14
00:00:27,830 --> 00:00:28,900
a neudělal nic špatného.

15
00:00:29,500 --> 00:00:31,200
Nepsal snad Shakespeare nic víc než jen

16
00:00:31,210 --> 00:00:33,720
nudné blábolení bez souvztažnosti

17
00:00:33,730 --> 00:00:35,440
k našemu modernímu světu Tinderu

18
00:00:35,450 --> 00:00:37,900
a pálivých hranolků, a nebo to jenom

19
00:00:37,910 --> 00:00:39,100
tak vypadá a zní?

20
00:00:39,620 --> 00:00:41,400
Proto se vydávám na cestu,

21
00:00:41,410 --> 00:00:42,420
abych něco zjistila.

22
00:00:43,500 --> 00:00:44,520
O tom.

23
00:00:44,960 --> 00:00:47,820
Během toho prozkoumám Shakespeareův

24
00:00:47,830 --> 00:00:50,880
život, prostuduji jeho kompletní dílo

25
00:00:50,890 --> 00:00:53,580
........