1
00:00:02,475 --> 00:00:04,808
V KRUHU KORUNY
EPIZODA ČTVRTÁ

2
00:00:32,141 --> 00:00:35,391
HENRY IV
WILLIAM SHAKESPEARE

3
00:02:40,350 --> 00:02:41,475
Nu, Henry...

4
00:02:46,891 --> 00:02:48,516
Jaký máme čas, chlapče?

5
00:02:49,266 --> 00:02:52,641
Proč by tě, k čertu,
zajímat mělo, kolik hodin je?

6
00:02:53,183 --> 00:02:56,600
Leda by hodiny byly poháry
plné chlastu a minuty kapouny,

7
00:02:56,683 --> 00:03:00,350
cimbály jazyky lehkých žen,
ciferníky štíty nevěstinců

8
00:03:00,433 --> 00:03:05,475
a Slunce samo rozpálená nevěstka
oděna v suknici ohnivou.

9
00:03:05,558 --> 00:03:10,600
Jinak nevím, proč by tě měl čas zajímat.

10
00:03:11,975 --> 00:03:14,433
Jdi se oběsit, mloku oslizlý.

11
00:03:15,475 --> 00:03:17,725
Můj králi, hrdinný Mortimer,

12
00:03:17,808 --> 00:03:22,558
veda v boji vojsko Herefordshiru
proti divokým hordám Glendowerovým

13
00:03:22,641 --> 00:03:25,266
byl jat krutýma rukama
toho špinavého Velšana.

14
00:03:26,558 --> 00:03:28,558
Tisíc zbrojného lidu jeho pobito.

15
00:03:29,391 --> 00:03:31,350
Jeho tělo zohaveno bylo

16
00:03:31,433 --> 00:03:34,308
zvířecím, nechutným násilím
ženami velšskými spáchaným,

17
00:03:34,391 --> 00:03:37,350
že o tom bez hanby mluvit nelze.

18
00:03:37,433 --> 00:03:42,016
Vypadá to tedy,
že kvůli boji tomu, my odložit musíme

19
00:03:42,100 --> 00:03:43,391
do Svaté země výpravu.

20
00:03:43,475 --> 00:03:46,683
Vypadá to tak, můj pane.

21
00:03:47,850 --> 00:03:50,683
Navíc ještě horší zprávy ze severu přišly

22
00:03:50,766 --> 00:03:52,516
a zde jsou.

23
00:03:52,600 --> 00:03:55,350
........