1
00:00:11,477 --> 00:00:13,438
<i>Předešlý děj:</i>

2
00:00:13,813 --> 00:00:16,691
- Co se děje?
- Keeler.

3
00:00:16,733 --> 00:00:20,903
Zatáhne do debaty tvého bývalého manžela,
vyšetřování jeho firmy.

4
00:00:20,987 --> 00:00:25,241
Tak postav proti Keelerově lži pravdu
a věř lidem, že poznají rozdíl.

5
00:00:26,326 --> 00:00:29,162
- Co se děje? Kde je Tony?
- Dostal zásah.

6
00:00:29,203 --> 00:00:31,706
- Je to zlé?
- Je to rána do krku. Žije.

7
00:00:31,789 --> 00:00:35,126
Vezou ho do nemocnice.
Máš velení.

8
00:00:35,209 --> 00:00:38,296
Přivezte Ramóna Salazara
na přehradu Van Nuys.

9
00:00:38,379 --> 00:00:41,883
Ten, kdo ten vzkaz poslal,
ovládá Kyla Singera.

10
00:00:41,966 --> 00:00:45,219
Musíme ho najít do dvou hodin,
než vypustí virus.

11
00:00:45,303 --> 00:00:48,848
- V čem jedeš?
- Přišli k nám domu poldové,

12
00:00:48,931 --> 00:00:53,186
říkali, že přese mně
přivezli nějakou divnou nemoc.

13
00:00:53,227 --> 00:00:54,270
Nemoc?

14
00:00:55,521 --> 00:00:57,106
Běž. Utíkej.

15
00:01:04,781 --> 00:01:06,657
Jedeš za Salazarem?

16
00:01:06,741 --> 00:01:10,370
- Podle táty je výslech ztráta času.
- Sedět tady je ztráta času.

17
00:01:10,453 --> 00:01:13,206
Musíš vytvořit převodní příkaz pro vězně.

18
00:01:13,289 --> 00:01:16,125
- O co jde?
- Musím přesunout Ramóna Salazara.

19
00:01:16,209 --> 00:01:19,337
Tohle má prioritu.
Nikdo v PTÚ to nemá vědět.

20
00:01:19,462 --> 00:01:23,758
Takže buď vydám Ramóna Salazara,
nebo jeho bratr vypustí virus.

21
00:01:23,841 --> 00:01:27,637
Chápu, že je to nemožné rozhodnutí.
Mám pro vás další možnost.

........