1
00:00:11,011 --> 00:00:13,263
<i>Předešlý děj:</i>

2
00:00:13,722 --> 00:00:16,725
- Marilyn.
- Jacku. Co se stalo?

3
00:00:16,850 --> 00:00:21,396
Otec uprchl. Nevím, kde je.
Chci, abyste oba odjeli do PTÚ.

4
00:00:21,604 --> 00:00:28,611
Joshi, až bude po všem,
sedneme si a já ti všechno vysvětlím.

5
00:00:29,404 --> 00:00:31,031
Díky, že jsi mi zachránil syna.

6
00:00:31,114 --> 00:00:32,907
Připomíná mi tebe.

7
00:00:33,199 --> 00:00:35,326
Omluvila jsem se ti.

8
00:00:35,410 --> 00:00:39,372
Řekla jsi, že bych měl přestat
pomáhat teroristum aktivovat bomby.

9
00:00:39,456 --> 00:00:40,999
Je konec.

10
00:00:48,339 --> 00:00:50,383
Připojil jsem tu součástku.

11
00:00:50,467 --> 00:00:52,969
Je tu problém.
Obvodová deska je poškozená.

12
00:00:53,053 --> 00:00:56,431
- Dokážeš to spravit?
- Jen s nástrojem k anulování ochrany.

13
00:00:56,514 --> 00:00:58,349
K tomu nemáme přístup.

14
00:00:58,433 --> 00:01:01,311
Najděte někoho s potřebnými znalostmi.

15
00:01:01,728 --> 00:01:07,650
Obvodová deska z jedné z těchto bomb
je nyní v rukou čínského vládního agenta.

16
00:01:08,860 --> 00:01:11,696
Jestliže tu součástku nezadržíte,

17
00:01:11,780 --> 00:01:16,701
moji generálové mají pokyn
odpovídajícím zpusobem reagovat.

18
00:01:16,785 --> 00:01:19,037
Jak se to Rusové dozvěděli?

19
00:01:19,120 --> 00:01:22,373
Věděli o tom
jen vybraní lidé v Bílém domě.

20
00:01:22,457 --> 00:01:24,375
Říkáte, že tu máme špeha?

21
00:01:24,459 --> 00:01:26,503
O kterém zaměstnanci mluvíme, Tome?

22
00:01:26,586 --> 00:01:29,380
O Lise Millerové.

23
00:01:29,506 --> 00:01:32,550
Bishop předává Rusum informace,
........