1
00:00:11,344 --> 00:00:13,513
<i>Předešlý děj:</i>

2
00:00:13,596 --> 00:00:20,270
Bill Buchanan měl Fayeda
ve vazbě a nechal ho jít.

3
00:00:20,353 --> 00:00:23,940
Karen Hayesová to
na Úřadu uložila do modrého spisu.

4
00:00:24,190 --> 00:00:27,902
Někdo bude muset odstoupit
a čím dál bude od prezidenta, tím lépe.

5
00:00:27,986 --> 00:00:31,990
- Žádáš mě, abych rezignoval?
- Musím ti dát výpověď.

6
00:00:32,073 --> 00:00:34,034
Mluvíme o konci mé kariéry.

7
00:00:34,117 --> 00:00:39,748
Obvodová deska z jedné z těchto bomb
je nyní v rukou čínského vládního agenta.

8
00:00:41,624 --> 00:00:45,253
Pokud tento agent
dostane příležitost

9
00:00:45,336 --> 00:00:47,464
předat součástku své vládě,

10
00:00:47,547 --> 00:00:51,551
celý ruský obranný
systém ztratí význam.

11
00:00:51,676 --> 00:00:55,722
Budu nucen posunout hranice naší země.

12
00:00:55,805 --> 00:00:59,601
Mluvíte o útoku
na jednu z našich vojenských základen.

13
00:00:59,684 --> 00:01:00,977
Máte dvě hodiny.

14
00:01:02,312 --> 00:01:03,813
Všichni na zem.

15
00:01:03,897 --> 00:01:07,567
Moji muži mají vašeho vnuka.
Už jste opravil tu součástku?

16
00:01:07,650 --> 00:01:09,736
Vrátím vám ji, až mi přivedete vnuka.

17
00:01:09,944 --> 00:01:13,156
Chengu, posílám ti toho chlapce.

18
00:01:15,366 --> 00:01:18,870
Ahoj, Joshi.
Chce s tebou mluvit tvuj děda.

19
00:01:18,953 --> 00:01:21,706
- Co ode mě chceš?
- Dám ti budoucnost,

20
00:01:21,790 --> 00:01:26,336
kterou jsem ti slíbil, když ses narodil.
Chci tě odvézt z této nevděčné země.

21
00:01:34,844 --> 00:01:36,930
Chengu, skončil jsi.

22
00:01:37,013 --> 00:01:39,891
Řekni mi, kde je ten chlapec,
a já tě nezabiju.
........