1
00:00:06,756 --> 00:00:10,385
<i>24 HODIN</i>

2
00:00:11,845 --> 00:00:14,180
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

3
00:00:14,931 --> 00:00:16,641
<i>Řekl jste,
že zabráníte svému analytikovi...</i>

4
00:00:17,434 --> 00:00:19,602
<i>Jestli ty oddíly najde, dojde mu,</i>

5
00:00:19,686 --> 00:00:22,313
<i>že to vy jste mým zdrojem informací,
které prodávám Číně.</i>

6
00:00:22,397 --> 00:00:23,857
Můžete mi někoho poslat?

7
00:00:24,649 --> 00:00:27,277
Jsem jen prostředníkem.
Dobře vám zaplatili.

8
00:00:28,445 --> 00:00:29,487
Vyřešte to.

9
00:00:32,532 --> 00:00:34,034
Poslal tě Navarro, abys mě zabil.

10
00:00:35,243 --> 00:00:37,287
Jen on ví, kde jsem.

11
00:00:43,918 --> 00:00:47,756
Ztratili jsme kontakt
se šesti útočnými drony třídy Vanguard...

12
00:00:47,839 --> 00:00:48,673
Sejmi je.

13
00:00:53,553 --> 00:00:57,057
Nyní si myslíme,
že je ovládá Margot Al-Harazi...

14
00:00:57,140 --> 00:00:59,684
Vydejte se mi za mnou určených podmínek...

15
00:00:59,768 --> 00:01:02,687
<i>a máte mé slovo, že bude po všem.</i>

16
00:01:02,771 --> 00:01:05,857
Pokud za to musí někdo zaplatit,
měl bych to být já.

17
00:01:05,940 --> 00:01:08,151
Pane prezidente,
musí existovat i jiné řešení.

18
00:01:09,235 --> 00:01:11,321
Diagnostikovali mi Alzheimera.

19
00:01:11,905 --> 00:01:15,825
Kdybys tady stál v těchhle botách
a na mém místě,

20
00:01:16,242 --> 00:01:18,244
zachoval by ses stejně.

21
00:01:18,328 --> 00:01:20,747
Chci opustit svět takhle.

22
00:01:22,207 --> 00:01:23,583
Marku, tys to věděl?

23
00:01:23,917 --> 00:01:25,251
Řekni, že ještě není pozdě.

........