1
00:00:29,480 --> 00:00:32,399
PŘED ROKEM

2
00:01:13,519 --> 00:01:17,599
Co přinášíš jako oběť
věštírně boha Sanca?

3
00:01:18,719 --> 00:01:20,439
Jen svůj život.

4
00:01:32,079 --> 00:01:34,200
To bude stačit.

5
00:02:22,680 --> 00:02:27,199
Odsud už musíš dál sám.

6
00:03:13,800 --> 00:03:16,159
Pověz mi své jméno.

7
00:03:18,520 --> 00:03:21,439
Byl čas, kdy jsem věděl, kdo jsem.

8
00:03:23,400 --> 00:03:25,479
Ale teď už nejsem nic.

9
00:03:26,240 --> 00:03:28,240
Jsi cizinec.

10
00:03:30,479 --> 00:03:32,520
Proč jsi sem přišel?

11
00:03:34,240 --> 00:03:38,199
Mí bohové ke mně již nemluví.

12
00:03:54,759 --> 00:03:58,560
Sancus tě viděl,
mrtvého mezi živými.

13
00:04:03,000 --> 00:04:07,680
Mluv z upřímného srdce,
a on tvá slova vyslechne.

14
00:04:10,639 --> 00:04:13,520
Zradil jsem důvěru své dcery.

15
00:04:15,280 --> 00:04:18,000
Zničil vše, co jsem miloval.

16
00:04:19,319 --> 00:04:22,399
Když mě nechtěla ani smrt,

17
00:04:23,920 --> 00:04:26,360
proč jsem pořád naživu?

18
00:04:54,160 --> 00:05:00,279
Když meče žízní,
přijdou odpovědi, které hledáš.

19
00:05:20,120 --> 00:05:23,879
Teď nabídni oběť bohu.

20
00:05:25,439 --> 00:05:27,560
Neboj se.

21
00:05:32,639 --> 00:05:36,360
Zrodíš se znovu
a nasadíš si nový obličej.

22
00:07:43,839 --> 00:07:45,720
ROMULUS II.
VÁLKA O ŘÍM

23
00:07:45,800 --> 00:07:47,040
3. díl

24
00:07:53,759 --> 00:07:55,920
........