1
00:00:14,600 --> 00:00:16,280
<i>Kdo je faraon?</i>

2
00:00:18,400 --> 00:00:21,600
<i>Je písek a obloha.</i>

3
00:00:23,000 --> 00:00:25,440
<i>A všechno mezi tím.</i>

4
00:00:27,640 --> 00:00:30,240
<i>Egypt je její prvorozený.</i>

5
00:00:34,880 --> 00:00:36,520
<i>A až přijde chvíle,</i>

6
00:00:39,640 --> 00:00:45,080
<i>musí být připravená obětovat všechno,
aby ochránila to, co miluje.</i>

7
00:00:45,160 --> 00:00:46,160
<i>Cos to udělala?</i>

8
00:00:51,280 --> 00:00:55,240
<i>Udělala jsem, co jsem musela,
abych ochránila to, co mi patří.</i>

9
00:00:56,880 --> 00:01:00,440
<i>Octavianus je ochotný
vaší žádosti vyhovět.</i>

10
00:01:02,040 --> 00:01:03,440
<i>Pod jednou podmínkou.</i>

11
00:01:04,560 --> 00:01:05,960
<i>Zabijte Antonia.</i>

12
00:01:11,520 --> 00:01:14,960
<i>Chci jen tvou důvěru.</i>

13
00:01:27,560 --> 00:01:34,080
KRÁLOVNA KLEOPATRA

14
00:01:35,720 --> 00:01:39,240
ALEXANDRIE
31 PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM

15
00:01:44,760 --> 00:01:46,960
Po bitvě u Actia

16
00:01:47,880 --> 00:01:53,440
{\an8}propuklo u Marca Antonia
období klinické deprese.

17
00:01:56,280 --> 00:02:00,840
Jejich námořnictvo bylo pryč.
Jejich armáda byla roztříštěná.

18
00:02:01,600 --> 00:02:04,360
S Kleopatrou nemluvil.

19
00:02:05,200 --> 00:02:10,320
A její důvěra v něj se začala hroutit,

20
00:02:11,200 --> 00:02:15,919
čímž se začala hroutit
i důvěra v jejich vztah.

21
00:02:17,200 --> 00:02:18,880
„Můžu mu věřit?“

22
00:02:21,240 --> 00:02:22,640
„Věří on mně?“

23
00:02:23,280 --> 00:02:25,440
Byla mezi nimi spousta pochybností.

24
........