1
00:00:53,011 --> 00:00:54,971
PANDORA: TEMNÁ MINULOST

2
00:00:55,680 --> 00:00:57,098
Ještě jsi ji nenašel?

3
00:00:58,058 --> 00:01:00,894
Kde se ta svině Jangová schovává?

4
00:01:28,129 --> 00:01:29,130
Ne!

5
00:01:35,136 --> 00:01:36,638
Tchero!

6
00:01:56,991 --> 00:01:58,159
Tchero!

7
00:01:59,035 --> 00:02:00,704
Ne! Tchero!

8
00:02:00,787 --> 00:02:03,373
- Pane!
- Ne, Tchero!

9
00:02:04,457 --> 00:02:05,458
Ne.

10
00:02:06,251 --> 00:02:07,585
Pusť mě!

11
00:02:07,669 --> 00:02:09,004
Pusť!

12
00:02:10,922 --> 00:02:13,091
Čehjone, ty hajzle.

13
00:02:13,842 --> 00:02:17,345
Celej svět se dozví o tvých zvěrstvech!

14
00:02:18,054 --> 00:02:20,682
- Zavolám policii, pane.
- To není třeba!

15
00:02:20,765 --> 00:02:22,600
Nejdřív manželka. Rychle!

16
00:02:22,684 --> 00:02:23,727
Ano, pane.

17
00:02:25,979 --> 00:02:28,606
Paní Hongová! Proberte se!

18
00:02:28,690 --> 00:02:30,108
Váš bratr…

19
00:02:39,075 --> 00:02:40,910
Tchero. Sakra.

20
00:02:54,049 --> 00:02:55,759
Pusť mě!

21
00:02:55,842 --> 00:02:57,260
Musím vědět, jestli žije.

22
00:02:58,720 --> 00:03:01,598
Chceš, aby tě Čehjon viděl? Vzpamatuj se!

23
00:03:05,518 --> 00:03:07,729
Pane Čangu? Mám Hesu, rychle přijeďte.

24
00:03:13,526 --> 00:03:15,153
My to tu dořešíme.

25
00:03:24,788 --> 00:03:27,791
........