1
00:00:51,009 --> 00:00:52,177
Dej mi ještě pár hub.

2
00:00:52,260 --> 00:00:53,511
-Mám je.
-Dobře.

3
00:00:54,095 --> 00:00:56,181
-Tady máte.
-Dejte mi ještě trochu.

4
00:01:01,102 --> 00:01:03,813
-Potřebuji houbu bez tyčinky.
-Dobře.

5
00:01:10,528 --> 00:01:11,946
Pojďe sem. Dejte mi kousnout.

6
00:01:14,574 --> 00:01:16,743
-Dobře, vynech to.
-Dobře.

7
00:01:17,869 --> 00:01:19,996
Pošlete ten sendvič nepříteli?

8
00:01:25,210 --> 00:01:26,586
McIntyre.

9
00:01:28,630 --> 00:01:29,756
McIntyre.

10
00:01:31,299 --> 00:01:33,134
-OK, řežte.
-OK.

11
00:01:54,989 --> 00:01:56,324
To byl den.

12
00:01:56,407 --> 00:01:59,035
-Je úterý nebo středa?
-Je pátek.

13
00:01:59,119 --> 00:02:02,539
-Někdo nám dluží čtvrtek.
-Nebo dvě středy.

14
00:02:17,345 --> 00:02:19,222
Co to cítím?

15
00:02:19,764 --> 00:02:23,059
Čerstvý vzduch, pokud mě paměť neklame.

16
00:02:23,226 --> 00:02:28,189
Radare, co říká tvoje
ucho? Více vrtulníků, sanitek?

17
00:02:28,273 --> 00:02:29,649
Záplava je u konce.

18
00:02:29,732 --> 00:02:30,692
Nepřítel se stáhl

19
00:02:30,775 --> 00:02:32,861
a bude jim trvat nejmíň
týden se přeskupit.

20
00:02:33,528 --> 00:02:36,739
-Slyšíš to všechno?
-Četl jsem zprávu na plukovníkově stole.

21
00:02:36,823 --> 00:02:38,324
Jo!

22
00:02:38,825 --> 00:02:40,160
Dobře.

23
00:02:40,577 --> 00:02:43,538
........