1
00:01:16,493 --> 00:01:17,869
-Jedna.
-Jedna?

2
00:01:17,952 --> 00:01:19,162
Jedna.

3
00:01:19,871 --> 00:01:21,790
Věřili byste tomu? Požádá o jednu.

4
00:01:21,873 --> 00:01:22,999
Můžeš rozdávat?

5
00:01:26,503 --> 00:01:27,837
Deset dolarů.

6
00:01:30,298 --> 00:01:33,635
Člověku se nedá věřit, že má štěstí.
Není nic horšího než smutný vítěz.

7
00:01:33,718 --> 00:01:34,594
Štěstí?

8
00:01:34,677 --> 00:01:35,678
Můj úvod.

9
00:01:36,513 --> 00:01:38,098
Štěstí s tím nijak nesouvisí.

10
00:01:38,640 --> 00:01:41,101
Vždycky vyhrávám, protože
mám čisté srdce.

11
00:01:41,184 --> 00:01:42,227
Je to tak, Franku?

12
00:01:42,727 --> 00:01:46,397
Jsi neřestný degenerát, Pierci.
Myslím, že nemáš srdce.

13
00:01:46,481 --> 00:01:49,651
Franku, pro lékaře je to
velmi závažná diagnóza.

14
00:01:49,734 --> 00:01:52,737
Víme, jak je Frank schopný a obětavý.

15
00:01:53,279 --> 00:01:54,989
Proto s majorkou tráví každou noc

16
00:01:55,073 --> 00:01:56,282
ve vyšetřovně.

17
00:01:57,909 --> 00:02:00,161
Shodou okolností s
majorkou Houlihanovou

18
00:02:00,245 --> 00:02:02,705
studujeme léčbu srdeční zástavy.

19
00:02:04,165 --> 00:02:06,751
Nevadilo by mi zastavit srdce majorce.

20
00:02:07,752 --> 00:02:09,254
Jmenuje se Margaret.

21
00:02:09,337 --> 00:02:11,756
24 dolarů a 50 centů, Ho-Jone. Celkem?

22
00:02:14,968 --> 00:02:17,595
Tři sta devět dolarů
a šedesát osm centů.

23
00:02:17,679 --> 00:02:19,597
Ať vám ty drobné chodí, bando.

24
........