1
00:00:50,291 --> 00:00:54,666
Buď ta studna byla velice hluboká,
nebo padala velmi pomalu.

2
00:00:54,750 --> 00:00:58,666
Když měla dost času se ještě rozhlédnout

3
00:00:58,750 --> 00:01:02,041
a zjišťovat, co se bude dít dál.

4
00:01:02,125 --> 00:01:05,250
LEWIS CARROLL, ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

5
00:01:13,666 --> 00:01:18,375
MÍSTO NA PIKNIK

6
00:01:43,835 --> 00:01:44,669
Mellie.

7
00:01:45,634 --> 00:01:46,509
Mellie.

8
00:01:47,791 --> 00:01:50,166
Zastavuje tady ten autobus z Marseille?

9
00:01:50,250 --> 00:01:51,250
Ano, mami.

10
00:01:52,041 --> 00:01:54,750
Jistěže ne. Nikdy nestaví.

11
00:01:56,916 --> 00:01:58,125
Co sleduješ?

12
00:01:58,791 --> 00:01:59,875
Cestujícího?

13
00:01:59,958 --> 00:02:01,458
Ano.

14
00:02:03,375 --> 00:02:04,916
Přijel tím autobusem?

15
00:02:05,000 --> 00:02:06,125
Jistěže.

16
00:02:07,083 --> 00:02:09,041
Nikdo nikdy nepřijede autobusem.

17
00:02:10,500 --> 00:02:11,916
Přicestoval s deštěm.

18
00:03:15,500 --> 00:03:19,500
ÚTERÝ
10. ŘÍJNA o 17:00

19
00:03:32,125 --> 00:03:33,750
To je třetí za deset minut.

20
00:03:34,916 --> 00:03:37,000
Kouření tě přiměje se mnou mluvit.

21
00:03:38,750 --> 00:03:40,250
Musím si vyzvednout šaty.

22
00:03:41,250 --> 00:03:42,166
Mám toho dost.

23
00:03:42,791 --> 00:03:44,625
Pět jich potřebuje opravu.

24
00:03:45,250 --> 00:03:46,666
Co tady nefunguje?

25
00:03:47,375 --> 00:03:48,625
........