1
00:00:22,012 --> 00:00:23,680
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:23,763 --> 00:00:24,681
Jsi to ty.

3
00:00:24,764 --> 00:00:26,558
- Nevím...
- Ten kluk z cirkusu.

4
00:00:28,059 --> 00:00:29,936
<i>Tví rodiče. Viděla jsem je padat.</i>

5
00:00:33,398 --> 00:00:34,691
Pomůžeš mi?

6
00:00:34,774 --> 00:00:37,193
Trigon byl povolán na Zem,

7
00:00:37,277 --> 00:00:39,112
aby počal dceru.
- Rachel.

8
00:00:39,195 --> 00:00:41,448
Ona je vstupní bránou,
kterou projde.

9
00:00:41,531 --> 00:00:44,617
Země bude první planeta,
kterou jeho temnota pohltí.

10
00:00:46,327 --> 00:00:47,162
Doktora!

11
00:00:47,245 --> 00:00:49,664
Musíme najít Jasona Todda.

12
00:00:49,748 --> 00:00:51,374
<i>Rachel potřebuje naši pomoc.</i>

13
00:00:51,458 --> 00:00:52,542
Umírá.

14
00:00:52,625 --> 00:00:55,628
Tvůj otec mu pomůže.
Přiveď ho ke mně. Přiveď ho domů.

15
00:01:03,386 --> 00:01:04,220
<i>Mé dítě.</i>

16
00:01:05,305 --> 00:01:06,139
<i>Jsem doma.</i>

17
00:01:07,390 --> 00:01:09,392
<i>Co se to kurva děje?</i>

18
00:01:09,476 --> 00:01:11,311
- Třpytí se.
- Dicku, počkej!

19
00:01:12,645 --> 00:01:14,355
Je čas spořádat svět?

20
00:01:14,439 --> 00:01:15,899
<i>Až bude mít zlomené srdce.</i>

21
00:01:18,026 --> 00:01:20,945
Dicku, prosím, mluv se mnou.

22
00:01:21,029 --> 00:01:22,363
Tohle není má vina.

23
00:01:22,447 --> 00:01:24,032
Nabídl jsem cestu.

24
00:01:24,115 --> 00:01:27,410
........