1
00:01:32,542 --> 00:01:34,375
<i>Pozor, všemu personálu.</i>

2
00:01:34,458 --> 00:01:37,166
<i>Zítra promítáme film</i>
Létající námořní pěchota,

3
00:01:37,250 --> 00:01:38,709
<i>Hrají John Wayne,</i>

4
00:01:39,000 --> 00:01:40,917
<i>Ward Bond, and Maureen O'Hara.</i>

5
00:01:41,291 --> 00:01:43,792
<i>Dívejte se s mariňákem,</i>
<i>kterého milujete.</i>

6
00:01:45,250 --> 00:01:46,125
Už jsem to viděla,

7
00:01:46,208 --> 00:01:48,709
ale když přišla o dítě,
to mě vždycky rozbrečí.

8
00:01:49,291 --> 00:01:51,000
Neměli po svatbě.
Musela potratit.

9
00:01:51,375 --> 00:01:53,959
Svobodní nemají děti.
To je lékařské pravidlo Hollywoodu.

10
00:01:54,792 --> 00:01:57,500
Zítra večer? <i>Létající mariňák</i>
John Wayne?

11
00:01:57,583 --> 00:01:58,709
Dnešek ještě neskončil.

12
00:01:59,166 --> 00:02:01,125
Copak mají jenom válečné filmy?

13
00:02:01,375 --> 00:02:03,375
Armáda chce dokázat,
že filmy jsou peklo.

14
00:02:03,458 --> 00:02:07,000
-<i>Až po vás.</i> Jsme doma.
-Jdeš na to nějak rychle s tím plurálem.

15
00:02:07,959 --> 00:02:10,083
Za pár hodin mám službu.

16
00:02:10,166 --> 00:02:13,125
-Nezničím tě, před velkou hrou.
-Zítra večer.

17
00:02:19,125 --> 00:02:20,834
<i>Jenom ruku? To je všechno?</i>

18
00:02:20,917 --> 00:02:22,333
<i>Je normální?</i>

19
00:02:22,792 --> 00:02:24,083
Možná je to úchylka.

20
00:02:24,542 --> 00:02:25,834
V časopisu Kraft-Ebbing je případ,

21
00:02:26,542 --> 00:02:29,125
kdy žena potřásla rukou
400 mužům za jednu noc.

22
00:02:30,000 --> 00:02:33,041
Její ruka je vystavená v Berlínské
Akademii lékařství a mejdanů.

23
........