1
00:00:58,333 --> 00:01:00,041
Doktore, mám to pro vás podržet?

2
00:01:01,709 --> 00:01:03,000
-Dobře.
-Houbička.

3
00:01:03,083 --> 00:01:04,083
Franku, to není špatné.

4
00:01:04,166 --> 00:01:05,542
-Tady potřebujeme odsávání.
-Odsávání.

5
00:01:05,625 --> 00:01:06,792
Utřete to. Nevidím tam.

6
00:01:10,125 --> 00:01:11,417
A malá laskavost, Margaret?

7
00:01:11,917 --> 00:01:13,625
Otřeš své tělo o můj krk, prosím?

8
00:01:14,250 --> 00:01:15,792
Hemostat, Doktore.

9
00:01:16,166 --> 00:01:17,834
A peníze za neschopnost od armády.

10
00:01:18,834 --> 00:01:21,458
Nebo korektivní ramena na koncový sklon.

11
00:01:21,542 --> 00:01:23,792
-Nech těch vtípků, jo?
-Leze mi to na nervy.

12
00:01:23,875 --> 00:01:26,291
Hned co to dokončím, Franku,
uklidím ho pro tebe.

13
00:01:26,834 --> 00:01:28,625
Myslel bych si, že budeš trochu milejší.

14
00:01:28,709 --> 00:01:30,083
Jsem vzhůru už 32 hodin.

15
00:01:30,750 --> 00:01:32,542
Poslal jsem pro kafe, pane.

16
00:01:32,625 --> 00:01:33,959
Ty jsi skvělý.

17
00:01:34,250 --> 00:01:36,333
Po válce nechám udělat bystu tvé hlavy.

18
00:01:36,417 --> 00:01:37,750
Nebo možná naopak.

19
00:01:38,667 --> 00:01:41,041
Rána v hrudi, Doktore, vojín námořní
pěchoty, právě přišel.

20
00:01:41,583 --> 00:01:42,834
Vezmeš to tady za mě, Phile?

21
00:01:49,208 --> 00:01:50,625
Budeme na něm pokračovat na dalším stole?

22
00:01:50,709 --> 00:01:51,583
Zkontroluj kapačky.

23
00:01:52,417 --> 00:01:54,250
Krční tepna, tady dejte tlak.

24
00:01:54,333 --> 00:01:55,458
Cévní svorky.
........