1
00:00:52,291 --> 00:00:54,125
Zrovna operuje, pane.

2
00:00:56,000 --> 00:00:56,875
Ano, pane?

3
00:00:58,583 --> 00:00:59,625
Ano, pane!

4
00:01:00,458 --> 00:01:02,041
Ano, pane. Když to říkáte, pane.

5
00:01:02,500 --> 00:01:03,417
Ano, pane!

6
00:01:03,500 --> 00:01:04,875
Hned to udělám...

7
00:01:06,709 --> 00:01:07,542
pane.

8
00:01:13,083 --> 00:01:14,000
Svorku.

9
00:01:21,959 --> 00:01:24,458
A ten chlap měl skvělej nápad.
Napsal knihu o traumatické chirurgii

10
00:01:24,542 --> 00:01:27,583
a když začala válka, povolali knihu
a on zůstal doma.

11
00:01:27,667 --> 00:01:28,542
Tampón.

12
00:01:28,625 --> 00:01:29,834
Ahoj, Franku.

13
00:01:30,875 --> 00:01:31,709
Jak se vede?

14
00:01:32,792 --> 00:01:34,166
To je ale řečí.

15
00:01:39,208 --> 00:01:41,291
- Pierce používá učebnici?
- Jo.

16
00:01:41,375 --> 00:01:42,542
Ortopedický případ.

17
00:01:43,083 --> 00:01:46,125
Blázen! Tak jo, uspíme ho, ano?

18
00:01:47,166 --> 00:01:48,291
Sleduj.

19
00:01:48,709 --> 00:01:50,291
Potřebuješ pomoc, Pierci?

20
00:01:50,375 --> 00:01:52,250
Ne, díky, radši bych pacienta zachránil.

21
00:01:52,834 --> 00:01:53,750
To jsem ho dostal.

22
00:01:53,834 --> 00:01:57,333
Leda by tě na vivisekční státní škole
naučili něco zvláštního.

23
00:01:58,583 --> 00:01:59,458
O čemž pochybuju.

24
00:02:00,041 --> 00:02:01,000
A je to tady.

........