1
00:00:51,250 --> 00:00:53,709
<i>Posluchej drahá</i>

2
00:00:53,792 --> 00:00:56,458
<i>Bojím se přijít domů potmě</i>

3
00:00:56,542 --> 00:00:59,500
<i>Každý den se v novinách píše</i>

4
00:00:59,583 --> 00:01:02,125
<i>Loupež v parku</i>

5
00:01:02,667 --> 00:01:06,542
<i>Tak jsem seděl sám v YMCA</i>

6
00:01:06,625 --> 00:01:09,125
<i>Zpíval jako skřivánek</i>

7
00:01:09,875 --> 00:01:13,625
<i>Žádné místo není jako domov</i>

8
00:01:13,709 --> 00:01:14,542
Vstupte.

9
00:01:15,333 --> 00:01:18,792
<i>Ale nemohl jsem přijít domů za tmy</i>

10
00:01:18,875 --> 00:01:20,041
To zpíváte vy, pane?

11
00:01:20,125 --> 00:01:23,166
Hudba má velmi
uklidňující kouzlo.

12
00:01:23,709 --> 00:01:25,417
O tom moc nevím, pane.

13
00:01:26,291 --> 00:01:28,875
Zazpíval bych to mnohem líp,
kdybych neměl rýmu.

14
00:01:29,583 --> 00:01:31,542
-Pošta, pane.
-Od koho, Radare?

15
00:01:31,625 --> 00:01:33,959
Přišel vám dopis
od doktora Normana Chasea,

16
00:01:34,041 --> 00:01:36,917
-z Clevelandu, Ohio.
-Ano. Výborný proktolog.

17
00:01:37,000 --> 00:01:38,125
Starý dobrý šilhavec.

18
00:01:38,667 --> 00:01:40,583
Je tu i jeden od vašeho syna, pane.

19
00:01:40,667 --> 00:01:43,375
Přečti ho. Já si zatím oholím strniště.

20
00:01:43,458 --> 00:01:44,542
Ano, pane.

21
00:01:44,625 --> 00:01:49,125
-Nevěděl jsem, že váš syn je doktor.
-Zubní lékař. Specializuje se na dásně.

22
00:01:49,709 --> 00:01:51,375
Vzpomínám si, jak jsme to probírali.

23
00:01:51,458 --> 00:01:55,417
Řekl, "Tati, každý
má dvě dásně.

24
........