1
00:00:56,542 --> 00:00:58,667
<i>Deník posádky, 13. Června.</i>

2
00:00:58,750 --> 00:01:02,625
<i>Desátník Walter O'Reilly,</i>
<i>úředník roty, 6:00 hodin.</i>

3
00:01:02,709 --> 00:01:06,125
<i>Přátelské staré slunce ukázalo</i>
<i>svou přátelskou, horkou tvář</i>

4
00:01:06,208 --> 00:01:08,875
<i>přes hory purpurového majestátu,</i>

5
00:01:08,959 --> 00:01:12,333
<i>jako by zdravilo: „Dobré ráno všem.“</i>

6
00:01:12,417 --> 00:01:17,417
<i>Běda, škoda. Pokojné ticho</i>
<i>bylo odpáleno stádem vrtulníků</i>

7
00:01:17,500 --> 00:01:19,667
<i>převážejících zraněný personál.</i>

8
00:01:20,375 --> 00:01:23,667
<i>Ale naši galantní doktoři,</i>
<i>zázrační lékařští smrtelníci,</i>

9
00:01:23,750 --> 00:01:25,458
<i>jsou vždy připraveni léčit nemocné.</i>

10
00:01:26,208 --> 00:01:30,208
<i>Zraněným se dostalo vydatné</i>
<i>pomoci od superchytrých chirurgů,</i>

11
00:01:30,291 --> 00:01:33,166
<i>jejichž znalosti</i>
<i>nepředčí nikdo, koho znám.</i>

12
00:01:33,875 --> 00:01:36,542
<i>Společně či samostatně pracují jako tým.</i>

13
00:01:37,125 --> 00:01:39,875
<i>Zručné ruce svými</i>
<i>prsty pracují odhodlaně,</i>

14
00:01:39,959 --> 00:01:41,917
<i>aby udržely smrt co nejdále.</i>

15
00:01:42,917 --> 00:01:44,750
Radare, co je to za kravinu?

16
00:01:44,834 --> 00:01:47,709
-Pane?
-Všechny tyhle „zázračné“ hovadiny.

17
00:01:47,792 --> 00:01:49,458
Co to děláš s mým deníkem posádky?

18
00:01:49,542 --> 00:01:52,000
Jen jsem přidal náznak
citového zabarvení, pane.

19
00:01:52,834 --> 00:01:56,333
Raději mě zasvěť, synu.
A použij jednoduché věty.

20
00:01:56,959 --> 00:02:02,333
Dobře, pane, přijala mě slavná
Škola spisovatelů v Las Vegas.

21
00:02:02,417 --> 00:02:05,750
„Sloužíme kreativní
komunitě od roku 1950.“

22
00:02:05,834 --> 00:02:07,667
-Přesně.
-Jak jsi na to narazil?
........