1
00:00:57,267 --> 00:00:59,225
Není to poslední kopanec do zadku?

2
00:00:59,308 --> 00:01:01,267
Zabalíme Majore Bonkerse
a on vypadne.

3
00:01:01,767 --> 00:01:03,141
To není snadný úkol.

4
00:01:03,225 --> 00:01:05,433
Každá věc nese
tak nepříjemné vzpomínky.

5
00:01:05,517 --> 00:01:08,433
Začněme s prádlem.
Trenýrky, perfektní stav.

6
00:01:08,517 --> 00:01:09,350
Moje.

7
00:01:10,392 --> 00:01:14,016
-Trenýrky, díry, bez knoflíků.
-Frankovo.

8
00:01:14,975 --> 00:01:17,767
Ponožky, perfektní stav. Moje.

9
00:01:17,850 --> 00:01:19,475
S ponožkama jsi byl rychlej, chlape.

10
00:01:19,559 --> 00:01:21,350
Ponožky, díry.

11
00:01:21,433 --> 00:01:22,350
Frankovo.

12
00:01:22,433 --> 00:01:24,267
Víš, bude to snazší,
než jsem myslel.

13
00:01:24,350 --> 00:01:25,767
Stačí mít systém.

14
00:01:26,308 --> 00:01:27,183
<i>Entrez-vous.</i>

15
00:01:27,267 --> 00:01:29,225
Plukovník Potter říkal, že balíte
Frankovo věci.

16
00:01:29,308 --> 00:01:32,350
-Je tu něco mého, co chci zpět.
-To nebude možné, majore.

17
00:01:32,433 --> 00:01:34,225
Margaret, tak pečlivě jsme to zabalili.

18
00:01:34,308 --> 00:01:35,141
To jistě.

19
00:01:36,475 --> 00:01:37,767
Můžu se zeptat, co hledáš?

20
00:01:37,850 --> 00:01:38,725
Je to osobní.

21
00:01:39,642 --> 00:01:42,225
-Roztrhané trenýrky byly nahoře.
-Já tě plácnu.

22
00:01:42,308 --> 00:01:43,141
Šikana.

23
00:01:44,691 --> 00:01:45,525
Tady je to.

........