1
00:00:58,333 --> 00:01:02,709
Dobře, pánové, aniž bych přerušil
vaše pletení,

2
00:01:02,792 --> 00:01:04,500
ujasněme si ty věci.

3
00:01:05,166 --> 00:01:08,000
Předpokládám tento přísun raněných

4
00:01:08,083 --> 00:01:09,291
v příštích 24 hodinách.

5
00:01:09,375 --> 00:01:12,375
Zjistíte, že tyto výpočty

6
00:01:12,458 --> 00:01:15,500
odpovídají mé obvyklé přesnosti.

7
00:01:15,583 --> 00:01:16,834
Hawkie, nemůžeš trochu rychleji?

8
00:01:16,917 --> 00:01:18,417
Chceš to rychlé nebo kulaté?

9
00:01:18,709 --> 00:01:21,333
Útok začal v 9:00.

10
00:01:21,709 --> 00:01:24,083
Takže teď už probíhá bitva.

11
00:01:24,458 --> 00:01:27,625
Kota 403 je plná zákopů a kráterů.

12
00:01:27,709 --> 00:01:29,208
A proč ne 404?

13
00:01:29,291 --> 00:01:30,917
Má hezký výhled na 405.

14
00:01:31,000 --> 00:01:33,041
A je to blíž ke hřbitovu 406.

15
00:01:33,125 --> 00:01:35,000
Můžeme pokračovat, pane?

16
00:01:35,083 --> 00:01:37,083
Ano. Jistě. Sklapněte, hoši.

17
00:01:37,166 --> 00:01:38,375
Plukovník Bloodworth tady není

18
00:01:38,458 --> 00:01:40,750
kvůli nějakým vtípkům od dvojčat
Chytrolínů.

19
00:01:41,333 --> 00:01:44,333
A mě zajímá, kolik zraněných můžeme
očekávat.

20
00:01:44,417 --> 00:01:46,834
Co je tak důležité na 403, plukovníku?

21
00:01:46,917 --> 00:01:48,667
Je v rukou severu.

22
00:01:48,750 --> 00:01:51,083
Kontaktujte dobrého realitního agenta.

23
00:01:51,166 --> 00:01:54,667
Počítejme, že při divizi mužů
podporované artilérií,

24
00:01:54,750 --> 00:01:57,333
kulomety a tanky

........