1
00:00:56,000 --> 00:00:59,166
Pierci, už ti zbývá jen 15 vteřin vody.

2
00:00:59,250 --> 00:01:01,125
Děláte si legraci.
Ještě jsem si neumyl uši.

3
00:01:01,208 --> 00:01:03,000
Jedno stihneš dnes a druhé zítra.

4
00:01:03,083 --> 00:01:04,959
Kdybys byl Vincent van Gogh,
měl bys zítra volno.

5
00:01:05,583 --> 00:01:07,125
- Deset vteřin.
- Dejte mi pokoj.

6
00:01:07,208 --> 00:01:08,917
Ani ta voda se nestihla namočit.

7
00:01:09,000 --> 00:01:10,417
- Osm.
- Tohle je absurdní.

8
00:01:10,500 --> 00:01:12,333
Nezdržuj se, nebo to nespláchneš.

9
00:01:12,417 --> 00:01:16,709
Pět, čtyři, tři, dva, jedna.

10
00:01:16,792 --> 00:01:18,583
- Konečná.
- Teď já.

11
00:01:18,667 --> 00:01:21,000
No tak, přece nebudu zbytek dne
chodit namydlený.

12
00:01:21,083 --> 00:01:23,709
Přestaň fňukat, Pierci.
Nedostatek vody trápí všechny.

13
00:01:23,792 --> 00:01:26,583
- Každý musí zatnout zuby.
- Klidně budu zatínat zuby,

14
00:01:26,667 --> 00:01:28,583
ale musím se něčím spláchnout.

15
00:01:28,667 --> 00:01:29,667
Plukovníku!

16
00:01:29,750 --> 00:01:32,041
Zprávy ohledně cisteren s vodou,
na které čekáme.

17
00:01:32,125 --> 00:01:33,250
- Výborně.
- Co je s nimi?

18
00:01:33,333 --> 00:01:35,500
- Nepřijedou.
- Nepřijedou?

19
00:01:35,583 --> 00:01:37,500
Nemůžu za to.
Stěžujte si Severní Koreji.

20
00:01:37,583 --> 00:01:40,125
Nepřátelská palba uzavřela
cesty aspoň na týden.

21
00:01:40,208 --> 00:01:42,542
- No to mě podrž.
- Paráda. To nám ještě scházelo.

22
00:01:42,625 --> 00:01:45,542
........