1
00:00:56,125 --> 00:01:01,250
Konec deváté směny,
Americký šampionát, remíza.

2
00:01:01,333 --> 00:01:05,333
Toledo Tires potřebují odpal.
Na metu přichází Spikes Klinger.

3
00:01:05,417 --> 00:01:07,834
Tohle bylo před tím tvým trojitým outem?

4
00:01:07,917 --> 00:01:09,417
Nepřerušuj mě, jasný?

5
00:01:09,500 --> 00:01:12,375
Skóre je tři ku dvěma. Na pálce jsem já.

6
00:01:12,458 --> 00:01:14,625
A odpaluju do levého středu.

7
00:01:14,709 --> 00:01:18,333
Já vím! Homerun a vítězství v zápase!

8
00:01:18,417 --> 00:01:23,667
Ne, nebyl to homerun, chytráku.
Byl to trojnásobný stand-up.

9
00:01:23,750 --> 00:01:25,125
Ukradl jsem domácí metu.

10
00:01:25,792 --> 00:01:27,208
Jen se smějte.

11
00:01:27,792 --> 00:01:30,417
Tuhle bych vzal do týmu hned.

12
00:01:38,083 --> 00:01:40,166
Můžu tě pozvat na drink, Joe?

13
00:01:41,041 --> 00:01:43,875
Ne. Chci říct, můžeš mě pozvat na drink?

14
00:01:44,959 --> 00:01:49,375
- Ale, ale. Copak to tu máme?
- Máme tu mě.

15
00:01:49,458 --> 00:01:53,291
Hledám zábavu. Chápeš, Joe?

16
00:01:55,959 --> 00:01:59,959
- Zaparkuj tady, zlato. No tak.
- Moc ti děkuji.

17
00:02:00,041 --> 00:02:02,375
Oksun Li, to jsi ty?

18
00:02:03,542 --> 00:02:06,709
- Desátníku Klingere.
- Jo. Co tady děláš?

19
00:02:06,792 --> 00:02:11,000
- Vypadni, Klingere. Ta je moje!
- Klid, Crosetti. Je to ještě dítě.

20
00:02:11,083 --> 00:02:14,375
Mně jako dítě nepřipadá,
nemám pravdu, zlato?

21
00:02:14,458 --> 00:02:16,208
Crosetti, nech ji na pokoji.

22
00:02:16,291 --> 00:02:18,583
Není, co si myslíš. Je to naše pradlena.

23
00:02:19,333 --> 00:02:25,375
- Skvělý! Tak to mi může i vyprat.
- Já ti říkám, nech toho, Crosetti!
........