1
00:00:57,125 --> 00:00:58,542
<i>Pozor všemu personálu.</i>

2
00:00:58,625 --> 00:01:01,000
<i>Skrz hluk války jako včel roj</i>

3
00:01:01,083 --> 00:01:03,750
<i>vešel osamělý v tichý pokoj</i>

4
00:01:03,834 --> 00:01:05,083
<i>dnem i nocí jste to vy.</i>

5
00:01:05,166 --> 00:01:07,291
<i>Dorazil evakuační autobus.</i>

6
00:01:12,125 --> 00:01:14,583
Nevstávejte, pánové.
Vítejte v Piercově Baru tlukotu.

7
00:01:14,667 --> 00:01:17,875
Otevřen od úsvitu do úsvitu.
Děláme vše od tržných ran po léze.

8
00:01:17,959 --> 00:01:19,834
Zahraniční léze o dolar víc.
Odneste ho dovnitř.

9
00:01:20,959 --> 00:01:22,625
Promiňte, vojáku. Šoková četa dorazila.

10
00:01:23,333 --> 00:01:26,583
To je teda šok.
Odkdy používáme letušky?

11
00:01:26,667 --> 00:01:28,083
Tady Scotty měl nahnáno.

12
00:01:28,166 --> 00:01:30,583
Slíbila jsem, že ho budu držet za ruku
až na operační sál.

13
00:01:30,667 --> 00:01:32,834
Nemůžeme dopustit, aby byl
takový slib porušen, že?

14
00:01:32,917 --> 00:01:34,542
- Nosítka!
- Co tam máš, B. J.?

15
00:01:34,875 --> 00:01:37,625
Ahoj. Ať je s tebou cokoliv,
chci to napravit.

16
00:01:37,709 --> 00:01:39,250
Jeho beru jako prvního. Nosítka!

17
00:01:39,333 --> 00:01:40,583
Jsem Hawkeye Pierce.

18
00:01:40,667 --> 00:01:42,458
Co dělá milá holka jako ty ve válce,
jako je tahle?

19
00:01:42,542 --> 00:01:44,583
Píšu o ní. Jsem Aggie O'Sheaová.

20
00:01:44,667 --> 00:01:46,458
Ta Aggie O'Sheaová?

21
00:01:46,542 --> 00:01:49,709
Představoval jsem si ji
jako ostřílenou, válečnou veteránku.

22
00:01:49,792 --> 00:01:52,125
Je úplně jiná, spíš taková jemná holka.

23
00:01:52,208 --> 00:01:55,166
........