1
00:00:56,417 --> 00:01:00,542
<i>Jak staré lásky zapomnít,</i>

2
00:01:00,709 --> 00:01:06,083
<i>kde druhu druh stál blíž?</i>

3
00:01:06,250 --> 00:01:11,667
<i>jak staré lásky zapomnít,</i>

4
00:01:11,834 --> 00:01:17,417
<i>snad, že to dávno již?</i>

5
00:01:17,500 --> 00:01:23,375
<i>Tak dávno, brachu můj,</i>

6
00:01:23,458 --> 00:01:29,583
<i>tak dávno již,</i>

7
00:01:29,875 --> 00:01:35,875
<i>však srdečně si připijem</i>

8
00:01:36,041 --> 00:01:41,917
<i>na „dávno již.“</i>

9
00:01:43,583 --> 00:01:46,375
Prosím o pozornost.

10
00:01:46,542 --> 00:01:51,625
20. století je teď
oficiálně z poloviny kaput.

11
00:01:51,709 --> 00:01:53,834
- A my taky.
- Jo!

12
00:01:53,917 --> 00:01:56,375
Na nový rok!

13
00:01:56,583 --> 00:01:59,709
Ať je sakra lepší než ten starý.

14
00:01:59,917 --> 00:02:03,291
A ať jsme všichni doma, než skončí.

15
00:02:03,375 --> 00:02:05,583
- Na zdraví.
- Díky, plukovníku.

16
00:02:06,375 --> 00:02:08,583
Klingere, tohle bych chtěla taky.

17
00:02:08,667 --> 00:02:10,500
Jistě, stačí rozstříhat prostěradlo.

18
00:02:10,583 --> 00:02:13,417
Tu bundu, ty ňoumo. Jsem zmrzlá na kost.

19
00:02:13,500 --> 00:02:15,125
Jo tak. Ta přišla dnes.

20
00:02:15,208 --> 00:02:17,375
Tohle bude tenhle vřelý člověk nosit
v zimě.

21
00:02:17,458 --> 00:02:20,333
Vidím, že obdivuješ poslední model
ze Sears.

22
00:02:20,417 --> 00:02:22,250
Bylo to v katalogu mezi věcmi pro přežití.

23
00:02:22,333 --> 00:02:23,500
Proč sis neobjednala taky?

24
00:02:23,583 --> 00:02:27,083
Protože jsem si naivně myslela,
........