1
00:00:59,709 --> 00:01:01,250
Kde jsou tlakoměry?

2
00:01:01,834 --> 00:01:04,125
Možná si je vzaly sestry,
když odjížděly s pacienty.

3
00:01:08,000 --> 00:01:09,834
Klingere, tohle je krabice na léky.

4
00:01:09,917 --> 00:01:13,041
-Tohle je krabice na neléky.
-Obvazy nejsou léky?

5
00:01:13,125 --> 00:01:15,083
Když to nemůžeš spolknout,
tak to tam nedávej.

6
00:01:15,166 --> 00:01:19,583
Je lékařský líh léková
nebo neléková medicína?

7
00:01:19,667 --> 00:01:20,667
Ne! Ne.

8
00:01:20,750 --> 00:01:24,041
Pokaždé, když nepřítel
kýchá naším směrem,

9
00:01:24,125 --> 00:01:27,041
velitelství evakuuje sestry
a nás nechá dělat všechnu práci.

10
00:01:27,125 --> 00:01:29,917
Majore, ani pro mě tohle
není večeře.

11
00:01:30,000 --> 00:01:30,917
Vezmi to.

12
00:01:32,333 --> 00:01:34,000
Nicméně, pokud jsou
Číňané na cestě sem,

13
00:01:34,083 --> 00:01:36,834
co kdybychom tohle n echali venku
s poznámkou

14
00:01:36,917 --> 00:01:38,250
"žádné škroby"?

15
00:01:38,333 --> 00:01:40,583
-Skládej.
-Kdy odjíždíme, plukovníku

16
00:01:40,667 --> 00:01:42,375
Ani nevím, jestli odjíždíme.

17
00:01:42,458 --> 00:01:44,917
Mám tady volné krabice
na nelékovou medicínu.

18
00:01:45,000 --> 00:01:48,917
-Tys dal dovnitř tohle s tímhle?
-Dokážete jedno z toho spolknout?

19
00:01:49,000 --> 00:01:50,333
Klingere, zavolej velitelství.

20
00:01:50,417 --> 00:01:53,417
Zeptej se jich, jestli dostaneme
sestry zpátky během dvou dnů,

21
00:01:53,500 --> 00:01:55,250
nebo jestli se k nim připojíme.

22
00:01:55,333 --> 00:01:56,291
Ano, pane.
........