1
00:01:03,667 --> 00:01:06,667
A je to! Další bod pro starého
válečného koně.

2
00:01:06,750 --> 00:01:10,208
To není fér, plukovníku.
Jste neporazitelný.

3
00:01:10,291 --> 00:01:13,375
Jediný, kdo mě kdy porazil
v podkovách byla Mildred.

4
00:01:13,500 --> 00:01:16,250
Ale já jsem jí zase porazil
v páce tři ku pěti.

5
00:01:16,333 --> 00:01:18,417
Podstata dobrého manželství
je vzájemný respekt.

6
00:01:18,667 --> 00:01:19,625
Podívejte se na to.

7
00:01:24,375 --> 00:01:25,834
Sakra!

8
00:01:26,917 --> 00:01:30,917
Vyrovnal bych skóre v golfu, plukovníku,
kdyby mi nějaká krysa neukradla hole.

9
00:01:31,166 --> 00:01:33,750
To by nemělo mít vliv na skóre,
kdyby ti neukradly míček.

10
00:01:33,834 --> 00:01:36,959
Podle toho, co se tady děje,
to nebude dlouho trvat.

11
00:01:37,041 --> 00:01:39,458
Není těžké pochopit vlnu kriminality.

12
00:01:39,875 --> 00:01:42,917
Pokud tolik lidí porušuje přikázání
"nezabiješ,"

13
00:01:43,000 --> 00:01:45,208
"nepokradeš"
se zdá být poněkud tristní.

14
00:01:45,291 --> 00:01:46,667
Ach, podkovy!

15
00:01:46,750 --> 00:01:49,083
To vysvětluje, proč Sofie pobíhá
v bačkorách.

16
00:01:49,166 --> 00:01:51,750
Ticho! Kde je tvá podkovářská etiketa?

17
00:01:52,125 --> 00:01:54,667
Snažím se dosáhnout nesmrtelnosti.

18
00:01:56,834 --> 00:01:59,291
Jsem nesmrtelný.

19
00:01:59,375 --> 00:02:02,250
Kdyby tady byla Mildred, dokonce
bych se s ní vsadil o peníze.

20
00:02:02,333 --> 00:02:03,375
Co to máš Klingere?

21
00:02:03,458 --> 00:02:07,041
Přišel balíček adresovaný
na "vrchního chirurga."

22
00:02:07,250 --> 00:02:10,208
-Pro tebe doktor vrchní chirurg.
........