1
00:00:07,385 --> 00:00:12,182
přeložil VEGETOL

2
00:01:02,873 --> 00:01:07,902
ŘÍM, ITÁLIE

3
00:01:38,867 --> 00:01:41,477
Jdu dovnitř.

4
00:02:57,866 --> 00:03:05,580
RITUÁLNÍ VRAH

5
00:03:09,666 --> 00:03:14,362
MISSISSIPPI, USA

6
00:04:10,826 --> 00:04:17,100
Mezi zdravým rozumem a šílenstvím
je jen velmi tenká hranice.

7
00:04:17,400 --> 00:04:23,232
A my ne vždy víme, na které
straně této hranice stojíme.

8
00:04:23,532 --> 00:04:28,278
K násilí mezi různými stranami
nedochází jen v této kultuře.

9
00:04:28,578 --> 00:04:32,773
Dochází k němu
ve všech kulturách.

10
00:04:33,458 --> 00:04:39,748
Jsou z nás zase kmeny.
Ale definovat náš kmen

11
00:04:40,048 --> 00:04:46,922
není tak jednoduché jako najít
rozdíly mezi černochy a bělochy.

12
00:04:47,222 --> 00:04:53,262
Dělíme se na "ti, co se mýlí"
a "já, který mám pravdu".

13
00:04:53,562 --> 00:05:00,853
A za tohle dělení nemůže
pouze neznalost jiného kmene.

14
00:05:01,153 --> 00:05:05,280
- Má to mnohem hlubší původ.
- Pane? - Ano.

15
00:05:05,824 --> 00:05:07,985
Je 21. století,
doktore Macklesi.

16
00:05:08,285 --> 00:05:11,029
Přes telefon si můžu najít
vše o každé kultuře na planetě.

17
00:05:11,329 --> 00:05:16,201
S Googlem poznám jakékoliv
náboženství do 20 minut.

18
00:05:16,501 --> 00:05:19,788
Mám na vás otázku.

19
00:05:20,088 --> 00:05:25,294
Co kdyby ten systém, který
najdete, byl od nás tak odlišný

20
00:05:25,594 --> 00:05:30,966
že by vám přišel
naprosto šílený?

21
00:05:31,266 --> 00:05:37,014
- V jakém ohledu?
- Třeba v medicíně.

22
........