1
00:00:49,967 --> 00:00:52,970
<i>SISU
Finské slovo, které nelze přeložit.</i>

2
00:00:53,053 --> 00:00:58,392
<i>Znamená nezměrnou odvahu
a nepředstavitelné odhodlání.</i>

3
00:00:58,767 --> 00:01:02,771
<i>Sisu se projeví,
když je ztracena veškerá naděje.</i>

4
00:01:12,739 --> 00:01:15,909
<i>Druhá světová válka se blíží ke konci.</i>

5
00:01:17,160 --> 00:01:22,499
<i>Finsko a Sovětský svaz
podepsaly Moskevské příměří,</i>

6
00:01:22,624 --> 00:01:26,253
<i>kterým se Finsko zavazuje
k odzbrojení nacistů</i>

7
00:01:26,378 --> 00:01:28,922
<i>a jejich vyhnání z Laponska.</i>

8
00:01:32,176 --> 00:01:35,554
<i>Nacisté se uchýlili
k taktice spálené země</i>

9
00:01:35,637 --> 00:01:42,352
<i>a cestou ničili
veškeré cesty, mosty, vesnice a města.</i>

10
00:01:46,523 --> 00:01:49,234
<i>Hluboko v divočině Laponska</i>

11
00:01:49,401 --> 00:01:54,698
<i>se nachází muž,
který už s válkou nechtěl nic mít.</i>

12
00:01:55,991 --> 00:01:57,409
<i>Nikdy.</i>

13
00:02:57,553 --> 00:03:00,389
Jo!

14
00:03:02,057 --> 00:03:07,104
1. kapitola
ZLATO

15
00:10:23,165 --> 00:10:26,835
2. kapitola
NACISTÉ

16
00:12:49,353 --> 00:12:51,313
Stejně si jede pro smrt.

17
00:14:37,085 --> 00:14:38,462
Slez z koně!

18
00:14:44,092 --> 00:14:46,303
Kam si myslíš, že jedeš, starče?

19
00:14:46,386 --> 00:14:49,389
Tam dál nic není.
O to jsme se postarali.

20
00:14:52,893 --> 00:14:54,520
Copak to tam máš?

21
00:15:08,784 --> 00:15:10,869
Ten dědula je zlatokop.

22
00:15:19,211 --> 00:15:21,296
Máš v těch brašnách zlato?

23
........